AKTUALITY‎ > ‎

21.-22.4.2013 Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození, otevřené všem.

přidáno: 6. 4. 2013 14:55, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 4. 2013 15:12 ]

Proč se modlit za uzdravení  - nabídka služby v komunitě Jan Křtitel v Plzni Liticích              

Koinonia Jan Křtitel       


„Uzdravujte nemocné.“
(Lk 9,2)

To je Ježíšův příkaz při vyslání dvanácti.

Uzdravování nemocných je součástí poslání, je to doplňující část kázání. Je to věc velmi prostá, jedná se o logiku nezištnosti: „…zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Mt 10,8) Ježíš dal svým učedníkům moc a autoritu nad všemi zlými duchy i nad nemocemi. Hlásat království znamená zpřítomňovat ho znameními a uzdraveními. Toto poslání bylo svěřeno církvi, tomu, kdo věří v účinnosti evangelia (Mk 16,17). Jsou to znamení, která doprovázejí naši víru. Mezi znamením a vírou neexistuje odloučení! Charizma uzdravování má zvláštní schopnost vzbudit v člověku víru, člověk je k jejímu přijetí ochotnější právě nabytím tělesného zdraví než divy víry. Toto charizma má sílu přivádět lidi k poznání Boha. Charizma uzdravování, jako ostatní charizmata, je určeno k přivádění člověka, který z něho přijímá užitek, k Bohu. Kazatel, který hlásá božské pravdy, musí potvrzovat své poselství skrze skutky, které jsou vlastní Boží moci, totiž uzdravování a proroctví. (Srov. Tomáš Akvinský, Summa Teologiae, I-II, 111). Proto se máme modlit za nemocné: je to součást našeho křesťanského bytí. Svědectví o uzdravení je odpovědí na víru. Chtít evangelizovat znamená přijmout s vděčností a útěchou dary Ducha, znamená to jednat ve víře, znamená to spolehnout se na Boha. „Duch rozděluje svá charizmata k užitku každému, jak chce on sám.“ (srov. 1 Kor 12,11). I ty jsi povolán, abys byl nástrojem používaným Duchem a mocným hlasatelem víry.

generální pastýř P. ThLic. Alvaro Grammatica


Přihláška Ježíš uzdravuje 20.-21. dubna 2013


Omlouváme se, že z důvodu havárie internetového serveru nejsou webové stránky bohužel aktuální a záznamy o novějších událostech chybí.
Pracujeme na odstranění tohoto nedostatku a děkujeme vám za pochopení. 

Přihláška Ježíš uzdravuje 20.-21. dubna 2013
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 14. dubna na e-mail: prihlasky@koinonia.cz, vaše přihlášení vám budeme zpětně potvrzovat.
Ubytování: Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň, cena 185,- Kč/noc
Platba při prezentaci v sobotu od 9:00 hodin v místě konání (plzeňská Oáza).
Začátek programu v 10:00 hodin.
Přihlášku je třeba vyplnit za každou osobu zvlášť.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Tel.:
E-mail:
Vzkaz:
Ubytování – pátek: Ano/Ne
Ubytování – sobota: Ano/Ne
Sobota – oběd: Ano/Ne
Sobota – večeře: Ano/Ne
Neděle – snídaně: Ano/Ne
Neděle – oběd: Ano/Ne

Menu:
Sobota oběd: těstoviny alla bolognese – 65,-Kč
Sobota večeře: pizza – sýr, šunka, žampiony – 75,-Kč
Neděle snídaně: chléb, marmeláda, margarín – 30,-Kč
Neděle oběd: kuřecí stehno, rýže, okurka – 60,-Kč

http://www.koinonia.cz/aktivity/jezis-uzdravuje/