AKTUALITY‎ > ‎

Adventní slovo biskupa Jana: Čím je advent rušnější, o to významnější je ztišení

přidáno: 8. 12. 2012 13:19, autor: Farnost Josefov

"Mladí často ztrácejí smysl pro křesťanskou dospělost. Vraťme jim ho"


Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

 

během adventu všichni hledáme způsob, jak se připravit na Kristovo narození, jeho příchod do světa. Písmo nás hned na začátku upozorňuje, že tuto událost nemusíme ve svém srdci ani postřehnout.

 

Podle evangelisty Lukáše se Ježíš v Betlémě narodil během velkého sčítáním lidu, které pro celou zemi nařídil císař. Sčítání tehdy patřilo k nejvýraznějším zásahům do běžného života lidí, vytrhlo je z pravidelného režimu – všichni se museli vydat na místo, odkud pocházeli, a v celé zemi byl velký zmatek. Právě během této doby se v jeskyni u Betléma narodil Pán Ježíš, kterého jeho Matka „položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou“. Dnešním jazykem bychom řekli, že lidé tehdy měli „jiné priority“, než ubytovat chudý manželský pár, který čeká narození dítěte.

 

Dnes už pro nás sčítání lidu není žádnou velkou událostí. Podnětů, které nás ruší a odvádějí od dítěte Ježíše, však máme kolem sebe tolik, jakoby biblické sčítání probíhalo každý den. A možná není náhoda, že právě během adventu se ruch kolem nás ještě zvýší – v obchodech se tlačí lidé, všichni spěchají z místa na místo, a toto období je pravidelně plné stresu.

 

Právě v neklidu adventní doby však můžeme hledat paralelu s událostmi, které tvořily kulisu k Ježíšovu narození v Betlémě. A čím rušnější je advent kolem nás, o to větší význam může mít, když Svaté rodině v tichosti otevřeme své srdce a nabídneme jí klidné „místo pod střechou“.

 

My, narozdíl od tehdejších lidí, známe přesné datum, kdy si budeme Kristovo narození připomínat. Počítejme tedy s tím, že Panna Maria za pár dní zaklepe na dveře u každého z nás a nabídne nám, že přivede do našeho života svého Syna. Připravme se na to modlitbou, četbou Písma, ale především obrácením svého života. Adventní ruch přijměme jako dobrou příležitost připomenout si, jak moc je to potřeba.

 

Každý takto prožitý advent nás připravuje na Kristův druhý, slavný příchod na konci času. Adventní doba se tedy přímo dotýká posledních věcí člověka.

 

Přeji Vám požehnané prožití adventu i vánočních svátků, ať Kristus vejde do Vašich domovů a přinese do nich svůj Pokoj!

 

Váš biskup

+ Jan

Comments