AKTUALITY‎ > ‎

Benedikt XVI.: Kde mizí Bůh, nastupuje modloslužba

přidáno: 22. 7. 2011 1:21, autor: Petr Boháč

Benedikt XVI.: Kde mizí Bůh, nastupuje modloslužba

Na Svatopetrském náměstí se dopoledne sešlo přibližně 20 tisíc lidí ke generální audienci Svatého otce. Benedikt XVI. věnoval dnešní pokračování katechetického cyklu o modlitbě další starozákonní postavě: prorokovi Eliášovi a jeho střetu s proroky Bála. Závěrem papež řekl:

„Drazí bratři a sestry, co nám říká tento dávný příběh? Co je na něm aktuálního? Jde především o otázku priority prvního přikázání: klanět se jedině Bohu. Kde mizí Bůh, upadá člověk do otroctví modloslužby, jak ukázaly v naší době totalitní režimy a jak ukazují také různé druhy nihilismu, které člověka činí závislým na modlách a zotročují ho. Za druhé. Primárním účelem modlitby je obrácení: Hospodinův oheň, který proměňuje naše srdce a uschopňuje nás vidět Boha a tak žít podle Boha a žít pro druhé. A za třetí. Otcové nám říkají, že tento příběh proroka je také prorocký, poněvadž zobrazuje budoucího Krista; je to etapa na cestě ke Kristu. Říkají nám, že tady vidíme pravý oheň Boží: lásku, která vede Pána až na kříž, až k naprostému darování sebe sama. Opravdové uctívání Boha není destruktivní, nýbrž obnovuje a proměňuje. Zajisté, oheň Boží, oheň lásky pálí, přetváří, očišťuje, ale právě takto neničí, nýbrž vytváří pravdu našeho bytí, znovu tvoří naše srdce. A takto, skutečně oživeni milostí ohně Ducha svatého, Boží láskou, jsme ctiteli v duchu a v pravdě.“

Comments