AKTUALITY‎ > ‎

Biskup Vokál: Vánoční dárky? Hodil by se pořádný kulich nebo palčáky

přidáno: 24. 12. 2011 17:20, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 24. 12. 2011 17:20 ]

Biskup Vokál: Vánoční dárky? Hodil by se pořádný kulich nebo palčáky

Východní Čechy - Královéhradecký biskup JAN VOKÁL si udělal čas na vánoční rozhovor pro východočeské Deníky - převzato 
Biskup královéhradecký Jan Vokál, 15. prosince v Hradci Králové.
Biskup královéhradecký Jan Vokál, 15. prosince v Hradci Králové.
Autor: DENÍK/David Taneček

Hradec Králové Pětadvacátý biskup královéhradecké diecéze JAN VOKÁL (53) o sobě prohlásil, že je knězem s technickou duší. Má totiž inženýrský titul z elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, po jehož získání v roce 1983 se rozhodl pro emigraci: „Už na konci svých studií technické kybernetiky jsem věděl, že se chci stát knězem. Nechtěl jsem teologii studovat tajně a normální cestou jsem u nás neměl nárok na vstup do oficiálního semináře. Zbývala emigrace, pro kterou jsem využil zájezdu do Jugoslávie.“

Následovala studia i služba církvi (viz infobox), v březnu letošního roku pak byl papežem Benediktem XVI. jmenován diecézním biskupem, do úřadu nastoupil po arcibiskupovi Dominiku Dukovi 14. května.

K předem domluvenému rozhovoru se v biskupské rezidenci na hradeckém Velkém náměstí scházíme při vyvrcholení adventu, který však byl poznamenán smutnou zprávou o úmrtí prezidenta Václava Havla…
„S panem prezidentem jsem se mohl několikrát potkat během svého působení ve Vatikánu, setkali jsme se i při návštěvách papeže Jana Pavla II. v České republice. Rád na tyto chvíle vzpomínám.

Zemřel na území naší diecéze, ke které měl velmi přátelský vztah i z důvodu toho, že v jejím čele hned po listopadu 1989 stanul pan arcibiskup Karel Otčenášek, jehož intronizace se tehdy osobně zúčastnil.

To, že Václav Havel svým Hrádečkem na Trutnovsku patřil do královéhradecké diecéze, je pro nás všechny čest a závazek. I právě proto chceme mít jím vyznávané hodnoty na paměti…“

… kdybyste je měl vyjádřit jednou větou, jak by zněla?
„Vážím si na něm zejména toho, že v roli státníka vnášel do veřejného života důraz na mravnost, svědomí a víru v hodnoty, což nebývá v politice zrovna obvyklé.“

Jaká je vaše první vzpomínka na Vánoce?
„Je to rok 1958, moje úplně první vzpomínka z dětství. Jako několikaměsíční mimino jsem ležel na koberci v obýváku a viděl jsem nad sebou rozzářený vánoční stromek, který se mi zdál ohromný. K tomu jsem slyšel, jak rodiče zpívají koledy. Tenhle krátký obraz se mně pak každé Vánoce živě vracel. Až po několika letech jsme se s rodiči dopočítali, že se ta vzpomínka váže k mým třem měsícům života. Je to vlastně jediná věc, kterou si z prvních dvou let pamatuji.“

To je obdivuhodná paměť, určitě si proto vybavíte i dárek, který vám v dětství udělal největší radost.
„V šesti nebo sedmi letech jsem hodně chtěl obrazový atlas ptáků. A asi ve třetí třídě zase juniorské jízdní kolo, což byla tehdy velká novinka na trhu, dovoz ze Sovětského svazu. V obou případech bylo moje přání vyslyšeno. Mimochodem, to jízdní kolo za 350 Kčs bylo pro rodiče nemalou finanční zátěží.“

Když už jsme u vzpomínání, můžete popsat, jaké bylo vaše hlinecké dětství?
„Vybavuji si hlavně dlouhé zimy, kdy jsme bruslili na Chrudimce, hráli hokej, sáňkovali. V naší rodině jsme žili dost skromně. Neměli jsme televizi, neměli jsme auto, dokonce často nebyl ani dostatek teplé vody. Dokážu si představit, že to všechno pro většinu čtenářů vašich Deníků může vypadat jako sekvence nějakého historického filmu, ale opravdu to tak bylo. Rád jsem chodil zpívat do dětského sboru v kostele, tam jsem i ministroval. Abych to shrnul jednou větou byly to krásné a bezstarostné časy dětství.“

Ale pojďme zpátky k našemu tématu samotných vánočních svátků. Na které nikdy nezapomenete a na které máte emotivně silnou vzpomínku?
„Kromě těch dětských, o kterých jsme už mluvili, to jsou hlavně moje první Vánoce s rodiči po Sametové revoluci, byl to rok 1991. To proto, že v předchozích letech jsem nemohl ani doufat, že bych mohl být na Vánoce doma, mezi svými nejbližšími.“

V této souvislosti se nabízí i otázka z druhého pólu tedy: jsou nějaké Vánoce, na které nemáte dobrou vzpomínku?
„To jsou naopak ty moje první v zahraničí, v Itálii v roce 1983. Byl jsem o vánočních prázdninách v jedné rodině na severu, abych se učil řeč. Panovala tam velmi milá atmosféra, ale bylo trochu smutné vědět, že ve stejnou dobu chybím u nás doma a že to tak bude i další roky...“

Štědrý den slavíte poprvé coby biskup. Jaký bude? S kým budete u štědrovečerního stolu, jak bude vypadat menu?
„V biskupské rezidenci je zvykem pozvat asi dvacet lidí na štědrovečerní večeři. Místní kněze, a také několik starších lidí, kteří jsou sami. Na tento zvyk chci navázat. Předpokládám, že menu bude tradiční - kapr, salát a nějaké cukroví. Ale hlavní slavení samozřejmě nebude u stolu jídelního, ale u oltáře v katedrále.“

Na koho budete u letošního vánočního stromečku myslet zejména?
„Na maminku, u níž bych rád byl. Ale tu budu moci kvůli pracovním povinnostem navštívit asi až o dva dny později.“

Jaké dárky kupujete a komu?
„Moc jich letos asi nekoupím, nezbývá na to čas. Ale v případě nejbližších příbuzných a přátel to snad nějak v týdnu před Štědrým dnem stihnu vyřešit.“

Co byste si přál pod stromečkem vy sám?
„Nepřemýšlel jsem o tom. Když se mě třeba sourozenci ptají, co bych si přál, používám obvyklou odpověď, ať mi žádné dárky nekupují, že nic nepotřebuji. Teď si však uvědomuji, že pořádný kulich a palčáky, které jsem v Itálii nepotřeboval, by tentokrát nebyly úplně od věci...“

Vánoce i jim předcházející advent patří k základním tradicím nejen křesťanské společnosti. Myslíte si, že hodnoty nejen těchto tradic, ale obecně všech, je v dnešní době dobré připomínat a vracet se k nim, nebo jde o jakýsi „automatický přežitek“ a jejich podstata v budoucnosti vyšumí?
„Přežitek určitě ne. Přehnaná komercializace Vánoc a horečná honba za nákupy samozřejmě nejsou pozitivním jevem. Podstatou těchto svátků je přiblížit rodinám i všem lidem dobré vůle Vtělení Boží lásky. Kristus-Bůh se před dvěma tisíci lety stal člověkem a žil naším životem, z lásky ke každému z nás. Vánoce nám tuto dojemnou skutečnost přibližují.“

Můžete tuto myšlenku rozšířit?
„Nejde o vzpomínku na minulost, ale o živou liturgii, která se nás dnes přímo dotýká, která nás nemůže nechat lhostejnými. Tato skutečnost naplňuje jednotlivce i celé rodiny vděčností a radostí. Advent nás na Kristův příchod připravuje nadějným očekáváním, Vánoce jsou jeho naplněním. Inspirováni mimořádným gestem Boží štědrosti vůči člověku se o Vánocích snažíme být štědřejší v našem vztahu ke Kristu i k ostatním lidem.“

Do jaké míry se liší pohled biskupa a „obyčejného“ křesťana na dobu vánočních svátků?
„Kněz a biskup nejenže Vánoce radostně prožívá zejména v usebrání a modlitbě, ale také o nich „káže“, hovoří. Hlásá poselství těchto svátků, aby je předával dalším. Mnoho lidí na toto slovo čeká, mají právo jím být povzbuzeni.“

Zaznamenáváte rozdíl v náhledu na tyto sváteční dny při kontaktu s lidmi stojícími mimo církev?
V povědomí lidí, kteří se k církvi nehlásí, zaznamenávám velký posun k lepšímu. Za předchozího režimu Vánoce pro mnohé nepředstavovaly žádné vyšší hodnoty, zatímco dnes už jen stěží najdete člověka, kterého by svým duchovním rozměrem vůbec neoslovily.“

Rozhovor nemůžeme zakončit jinak než pohledem do roku, který nás čeká. Co byste nám do nového roku popřál?
„Vašim čtenářům přeji a v modlitbě vyprošuji vše dobré, hodně zdraví a lásky. Každopádně jim přeji Boží přízeň.”

Pane biskupe, děkuji za upřímné a milé odpovědi. Za čtenáře našich deníků vám přeji hezké vánoční svátky a ať se vám daří i v roce 2012.

Jaromír Fridrich 

převzato z http://nachodsky.denik.cz/kultura_region/vanocni-darky-hodil-by-se-poradny-0094.html


Comments