AKTUALITY‎ > ‎

Březnový DOPIS MLÁDEŽI: Ježíš učinil z postu přípravu na povolání

přidáno: 8. 3. 2014 15:09, autor: Farnost Josefov

Březnový DOPIS MLADÝM: Ježíš učinil z postu přípravu na povolání

06. 03. 2014
Březnový DOPIS MLADÝM: Ježíš učinil z postu přípravu na povoláníBiskup Jan Vokál posílá třetí ze svých dopisů mladým lidem v diecézním Roce povolání.

 

 

 

 

Milí mladí přátelé, 

 

 

postem se připravujeme na Velikonoce, ale víme, že Ježíš z něj svýmčtyřicetidenním pobytem v poušti učinil také přípravu na povolání. Do ústraní se totiž vydal předtím, než zahájil své veřejné působení. Podle Evangelia tam hladověl a ďábel ho pokoušel. Až teprve potom se vrátil v síle Ducha do Galileje a učil v synagógách. (srov. Lk 4) 

 

Od mladých lidí někdy slýchám, že na svoje otázky, jakou cestou se mají v životě vydat, nedostávají jasnou odpověď. Ptají se, kde ji mají hledat.

Ježíš na to říká: Následujte mě!

Co tedy udělal On? Nejprve se vydal do ústraní a postil se. V poušti se zřekl nejen chleba, ale i pozemské vlády nad všemi královstvími světakterou mu nabízel ďábel. Z pouště se vrátil v síle Ducha, připravený uskutečnit své poslání Mesiáše. 

 

Víme, že bez takového postního odříkání se neobejde žádné křesťanské povolání. V rodinách je to například věrnost, stálost a úcta k životu, v duchovním povolání poslušnost, celibát či panenství. Dnešní svět na tyto závazky zaměřuje velkou pozornost a mimořádně ho provokují. Často totiž nechápe, že nejde v první řadě o zřeknutí se něčeho, ale o zřeknutí se pro něco, o odložení proměnlivých a dočasných lákadel ve prospěch věčného Božího království. Právě k němu nás Bůh povolává – ať už skrze manželství, duchovní povolání či jiný jemu oddaný způsob života. 

 

 

 

Ze srdce Vám žehnám, aby Vás tato postní doba posílila právě na cestě k Vašemu povolání.

Abyste se na ni vydali povzbuzeni, v síle Ducha.

 

Váš biskup

+ Jan
 

V tisknutelném formátu najdete dopis zde

Comments