AKTUALITY‎ > ‎

Bůh nezjednává spásu majestátně, nýbrž nenápadně

přidáno: 9. 4. 2016 15:06, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 9. 4. 2016 15:06 ]

Bůh nezjednává spásu majestátně, nýbrž nenápadně

Vatikán. Boží spása nenastává velkolepě: mocí či penězi, klerikálními či politickými klikami, nýbrž nenápadně a jednoduše – řekl papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Dnešní liturgická čtení mluví o hněvu. Malomocný Náman ze Sýrie (1 Král 5,1-15), který přišel prosit proroka Elizea o uzdravení, se rozhněval, protože se mu nezdálo, že by uzdravení mělo nastat tak jednoduše, jak mu vzkázal prorok. A rozhněvali se také obyvatelé Nazareta, když slyšeli svého rodáka Ježíše (Lk 4,24-30), jak prohlásil, že prorok není vítaný ve svém domově. „Tento hněv je vyvolán tím, že Boží plán spásy neodpovídá našim schématům – poznamenal papež - a spása nenastává tak, jak si to představujeme. Ježíš zakusil pohrdání od těch učitelů Zákona, kteří hledali spásu v morální kazuistice a předpisech.“

Anebo saduceů, kteří hledali spásu v kompromisech s mocnými tohoto světa, s římskou říší. Jedni hledali spásu pomoci klerikálních klik, druzí pomocí těch politických. Lid však měl čich a nevěřil jim. Věřil však Ježíšovi, který mluvil jako ten, kdo má »moc«. Proč tento hněv? Protože podle našich představ by spása měla nastat nějak velkolepě, majestátně. Myslíme si, že zachraňují pouze mocní, ti kdo mají moc a peníze. Boží plán je jiný! Rozhněvali se, protože nemohli pochopit, že spása přichází v nepatrnosti a jednoduchosti věcí Božích.

„Když Ježíš prezentuje cestu spásy – pokračoval papež – nikdy nemluví o něčem velkém, nýbrž o maličkostech. To jsou ony dva pilíře, které čteme u Matouše: blahoslavenství a poslední soud ve 25. kapitole, kde říká: „Pojď se mnou, protože jsi mně učinil to a to.“

Jednoduché věci. Ježíš říká: »Nehledal jsi svoji spásu či naději v moci, intrikách, vyjednáváních, ale jednal jsi tak a tak.« Mnozí se však rozhněvají. Přečtěte si v rámci přípravy na Velikonoce blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova evangelia - já to učiním také. Sleduji přitom zda mne něco z toho rozhořčí a zneklidní. Hněv je totiž luxus, který si mohou dovolit jenom ti, kdo jsou ješitní a pyšní. Ježíš na jednom místě připojuje zvláštní blahoslavenství, když říká: »Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší «(Mt11,6). Proč to říká? Blahoslavený, kdo se na mne nehněvá, kdo se necítí rozhořčen.

A svoji homilii papež zakončil:

Prospěje nám, uděláme-li si trochu času – dnes či zítra – a přečteme si blahoslavenství, 25. kapitolu Matoušova evangelia. Pozorně sledujte, co se děje ve vašem srdci. A pokud je tam trochu hněvu, proste Pána o milost chápat, že jediná cesta spásy je »bláznovství kříže«, to znamená zničení Syna Božího, učinění se maličkým jako je tomu při křtu v Jordánu nebo v maličké vesničce Nazaret.

Kázal dnes ráno papež František v Domě sv. Marty.