AKTUALITY‎ > ‎

Bůh sní o radosti, kterou bude mít z nás

přidáno: 18. 4. 2015 16:07, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 4. 2015 16:07 ]

František: Bůh sní o radosti, kterou bude mít z nás

Vatikán. Bůh je do nás zamilovaný, jsme snem Jeho lásky. Žádný teolog to nemůže vysvětlit, ale můžeme pouze plakat radostí – těmito slovy papeže Františka lze shrnout jeho dnešní kázání při mši v kapli Domu sv. Marty.

Vycházeje z prvního čtení z proroka Izaiáše (65,17-21), kde Pán prohlašuje, že vytvoří „nová nebesa a novou zemi“, zdůraznil papež František, že toto druhé stvoření bude ještě „podivuhodnější než to první, protože Pán předělá svět rozbitý hříchem, přetvoří jej v Ježíši Kristu a touto obnovou veškerenstva vyjádří svoji nezměrnou radost.“

Zjišťujeme, že Pán je plný nadšení: mluví o radosti a říká: »radovat se budu ze svého lidu«. Pán přemýšlí o tom, co učiní, a představuje si, jakou bude mít radost ze svého lidu. Je to jakýsi Pánův sen. Pán sní. Má svoje sny. Sní o nás. Říkám si: »Ach, to bude krásné, až budeme všichni spolu, až se tam sejdeme, až ten či tamta půjde se mnou...« - Těším se však už v té chvíli. Kupříkladu jako dívka myslí na svého snoubence či chlapec na svoji snoubenku:»Až budeme spolu, až se vezmeme«. Je to sen Boha.

„Bůh – pokračoval papež – myslí na každého z nás a myslí v dobrém, má nás rád, »sní« o nás. Sní o radosti, kterou z nás bude mít. Proto nás chce Pán znovu stvořit (rekreovat), znovu utvořit naše srdce, rekreovat naše srdce, aby dal zvítězit radosti.“

Pomysleli jste na to? Pán sní o mně. Myslí na mne. Jsem v mysli, v srdci Páně! Pán je schopen mi změnit život! A má spoustu plánů. »Vystavíme domy, vysadíme vinice a budeme jíst jejich plody« (Iz 65,21). Takovéto sny má pouze zamilovaný. A tady Pán ukazuje, že je zamilovaný do svého lidu. A když svému lidu říká: Nevyvolil jsem tě proto, že jsi nejsilnější, největší a nejmocnější, ale proto, že jsi nejmenší ze všech, lze říci nejubožejší ze všech. Takového jsem si tě vyvolil. A to je láska.

„Bůh je do nás zamilovaný – opakoval papež, když komentoval dnešní úryvek z evangelia (Jan 4,43-54) o uzdravení syna královského úředníka v Kafarnau.“

Myslím, že neexistuje teolog, který by toto mohl vysvětlit: nelze to vysvětlit. O tom lze pouze přemítat, snít a plakat radostí. Pán nás může změnit. Co mám tedy dělat? Věřit. Věřit, že Pán mne může změnit, že On je mocný, jako onen člověk z evangelia, který měl nemocného syna: »Pane, přijď, než moje dítě umře... Jen jdi, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.« Uvěřil. Uvěřil, že Ježíš má moc změnit, uzdravit jeho dítě. A zvítězil. Věřit znamená dávat prostor této lásce Boží, dělat prostor Boží moci, ne však moci někoho, kdo je velmi mocný, nýbrž moci Toho, kdo mne miluje a je do mne zamilovaný a chce se ze mne radovat. To je víra. Věřit znamená dělat prostor Pánu, aby přišel a změnil mne.

Končil papež František dnešní ranní homilii v Domě sv. Marty. 

Další články z podrubriky Kázání z Domu sv. Marty