AKTUALITY‎ > ‎

Církevní narcismus je slizký ...

přidáno: 14. 1. 2014 1:29, autor: Farnost Josefov

Papež: Pokud kněz nemá živý vztah s Kristem, nahrazuje ho bůžkem Narcisem

Vatikán. Kněze pomazal Bůh pro svůj lid a pravý kněz má proto s Ježíšem těsný vztah. Pokud jej neudržuje, stává se modlářem, oddaným bůžku Narcisovi – prohlásil papež František v kázání při mši v kapli Domu sv. Marty. Koncelebrovali s ním kardinál Bagnasco a skupina kněží z janovské diecéze.

Dnešní homilii věnoval papež kněžím a komentoval slova z prvního listu sv. Jana (1Jan 5,5-13) o tom, že »máme věčný život, protože věříme ve jméno Syna Božího«. Papež položil důraz na vztah kněží k Ježíši, protože – jak řekl – „moc kněze spočívá v tomto vztahu. Když vzrostla Ježíšova popularita,“ dodal pak s odkazem na dnešní evangelium (Lk 5,12-16), „odcházel k Otci, chodil do ústraní »na opuštěná místa a tam se modlil«. To je pro nás kněze prubířský kámen – pokračoval: Vyhledáváme Ježíše anebo ne? Jaké je místo Ježíše Krista v mém kněžském životě? Je to živý vztah učedníka k mistru, bratra k bratru, ubožáka k Bohu, anebo je poněkud strojený, nevychází ze srdce?“

Jsme pomazáni Duchem, a jestliže se kněz vzdálí od Ježíše Krista, může ve svém životě pomazání ztratit. Ačkoli jej bytostně má, ztrácí jej. A místo aby byl pomazaný, stává se slizkým. Kolik jen škody působí církvi tito slizcí kněží! Ti kteří se realizují ve vyumělkovanostech, marnostech a strojených postojích a řečech. Kolikrát jen lze zaslechnout: tento kněz se stále jen honí za zbytečnostmi. Takový nemá vztah s Ježíšem Kristem! Ztratil pomazání, je slizký.

Papež pak dodal:

My kněží máme mnohá omezení. Jsme hříšníci, všichni. Avšak jdeme-li za Ježíšem Kristem, hledáme-li Pána v modlitbě, prosebné modlitbě a adoraci, jsme dobří kněží, třebaže jsme hříšníci. Vzdálíme-li se však od Ježíše Krista, musíme to kompenzovat jinými světskými postoji. A tak vznikají všechny tyto postavy mazaného kněze, kněze-podnikatele... Naproti tomu je kněz, který adoruje Ježíše Krista, kněz, který rozmlouvá s Ježíšem Kristem, kněz, který hledá Ježíše Krista a nechá se Ježíšem Kristem hledat. To je jádro našeho života a pokud není, ztrácíme všechno. A co dáme lidem?

„Kéž náš vztah k Ježíši Kristu, vztah těch, kteří byli pomazáni pro Jeho lid – povzbuzoval papež – roste v nás kněžích den ode dne stále více“:

Je krásné najít kněze, kteří svůj život doopravdy odevzdali jako kněží a lidé o nich říkají: »On je sice takový svérázný, ale je to kněz.« A lidé mají čich. Když však lidé spatří kněze, který je jedním slovem modlář a který má namísto Ježíše svoje malé modly.. maličké... a někteří mají také »bůžka Narcise«..., když lidé vidí takovéhoto kněze, řeknou: chudák! Vztah s Ježíšem Kristem nás ochraňuje před zesvětštěním a idolatrií, která nás činí slizkými; uchovává nám pomazání. A vám, kteří jste byli tak laskaví a přišli jste dnes se mnou koncelebrovat, přeji právě toto: ztratíte-li v životě všechno, nikdy neztraťte tento vztah s Ježíšem Kristem! To je vaše vítězství. Jen tak dál.

Končil papež dnešní ranní homilii. 

Comments