AKTUALITY‎ > ‎

Člověk lásku odměřuje, Bůh miluje bezmezně

přidáno: 19. 12. 2015 15:45, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Bůh štědře obdarovává lidi milostí. Ti však mají ve zvyku situace odměřovat. Pochopit tuto hojnost božské lásky je rovněž plodem milosti. To jsou hlavní linie kázání papeže Františka při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

Boží láska k člověku je štědrá. Člověku však tato štědrost uniká, protože je příliš zvyklý rozdávat v malých dávkách. Papež František komentoval dnešní čtení z listu Římanům (5,12.15b.17-19.20b-21), kde svatý Pavel mluví o spáse, která Ježíšovým prostřednictvím dalece překonala Adamovo provinění. „Spása – řekl papež – je přátelství mezi Ježíšem a námi.“

Jak v tomto případě Bůh obdarovává přátelstvím, spásou, která je celá určena nám? Dává tak, jak říká, že nás obdaruje, když prokážeme dobrý skutek, tedy mírou dobrou, natlačenou, vrchovatou a překypující... To je ta hojnost, která je v tomto čtení zmíněna třikrát. Bůh dává v takové hojnosti, že Pavel závěrem shrnuje: »Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost«. Rozhojňuje. Taková je Boží láska: nezná míru. Dává se cele.

Bez míry jako otec, který v evangelním podobenství denně vyhlíží svého syna, zda se už rozhodl k návratu. „Boží srdce – pokračoval papež – není uzavřené, nýbrž ustavičně otevřené. A když přijdeme jako onen syn, obejme nás, políbí a vystrojí slavnost.“

Bůh není malicherný. Nezná malichernost. Dává všechno. Bůh není bez pohnutí. Dívá se, čeká, až se obrátíme. Je Bohem, který vychází hledat každého z nás. Je to pravda? Bůh nás denně hledá, stále nás hledá. Jako to už učinil a jako to již řekl podobenstvím o ztracené ovci či minci: hledá. Vždycky je takový.

„V nebi – řekl dále papež – se více oslavuje kvůli jedinému hříšníkovi, který se obrátil, než kvůli stovce těch, kteří zůstávají spravedliví. Pochopit Boží lásku je milost. Pochopila ji jedna 84 letá řeholnice v Buenos Aires – vzpomíná František – která ji úsměvem rozdávala pacientům na chodbách nemocnice. Měla dar chápat toto tajemství, tuto překypující hojnost Boží lásky, která většině uniká.“

Je to pravda. My jsme stále zvyklí odměřovat situace a věci mírami, které máme my. A naše míry jsou malé. Proto bude užitečné prosit Ducha svatého o milost, prosit Ducha svatého o milost, aby nás alespoň trochu přiblížil k pochopení této lásky a abychom měli ochotu nechat se obejmout, políbit touto mírou, která nemá mezí.

Comments