AKTUALITY‎ > ‎

Darwinistická pohádka je blud.

přidáno: 26. 1. 2011 1:41, autor: Petr Boháč

Darwinistická pohádka je blud. Socialismus neskončil, hřímá Hájek

Darwinistická pohádka je blud. Socialismus neskončil, hřímá Hájek

25.1.2011 19:58 - Prezidentův vicekancléř Petr Hájek se znovu pěkně z ostra opřel do darwinistické teorie. V rozhovoru pro konzervativní server Fragmenty ji označil za bludnou.

„Obludná darwinistická indoktrinace bude samozřejmě ještě nějaký čas držet myšlení části generací v šachu. Její politrukové mají sílu, peníze, pozice. Socialismus neskončil. Právě naopak. Ale všeho do času. Lidé postupně opět pochopí, jak s nimi mystifikátoři manipulovali. I když škody, které pokrokáři na lidských duších páchají, jsou často nenapravitelné," řekl v rozhovoru Hájek.

Věda potvrzuje pravdy víry

Podle něho víra v Boha a stvoření vůbec není v rozporu se současnou špičkovou vědou, právě naopak. „Když jsem se kdysi seznámil s kvantovou teorií atomů, vyjekl jsem úžasem. Uvědomil jsem si, že i ta nejmaterialističtější věda nakonec nutně narazí na své limity a -je-li poctivá - přímo či nepřímo se přizná ke Stvořiteli. Tehdy jsem také pochopil, proč stále více špičkových vědců je věřících," řekl Hájek.

Podle Hájka se opravdoví vědci hlouběji se nakonec skloní před genialitou a inteligencí Stvořitele vesmíru a života v něm. Teorie Velkého třesku podle něho dává při komparaci s Biblí obrovský prostor pro teorii stvoření tak, jak je popsána právě v Písmu svatém

„Tím nemyslím jen hluboce věřícího Alberta Einsteina, i když právě on je hezký příklad. Jeho bonmot o představě, že by vesmír vznikl sám ze sebe, bez Stvořitele, je stejný nesmysl, jako předpokládat, že výbuch v londýnské tiskárně by se náhodně sesypal do Encyklopedie Britaniky, mluví za vše. Avšak nejen tento geniální fyzik, ale i mnozí další velcí před ním i po něm přiznali, že teoretická fyzika a astronomie dávají pouhá zrnka odpovědí na zákonitosti přírody a vesmíru. Racionalistická věda, jak napsal filosof na trůně papež Benedikt XVI., je z definice vždycky jen parciální. Poodhaluje pouze některé zákony daleko bohatšího a složitějšího světa," podotknul římský katolík Hájek.

Evoluce existuje

Hájek nepopírá, že postupný vývoj neboli evoluce v člověku nastává. „Ale podtrhuji, že v člověku. Tedy v jednom živočišném druhu. Darwinistická pohádka o zázračné metamorfóze zvířete v člověka, není jen omyl, ale záměrně šířený nesmysl a blud. Slovo evoluce bylo darwinisty zneužito. Evoluci si darwinisté prostě ukradli. Jestli to, že jsem to řekl nahlas, alespoň stovkám lidí pootevřelo oči, pak to navzdory skandalizační kampani proti mně splnilo ´evangelizační´ účel. Spoustě lidí, kteří mi napsali, jsem pak poslal data a odkazy na zdroje," uvedl antidarwinista Hájek.

Podle Hájka se katolík se svou vírou nemá ani vnucovat, ani vychloubat, má být ale hrdý na společenství s Pánem a dávat to hlasitě najevo. „Církev má poslání misie. Evangelium je nejdůležitější a nejfantastičtější zpráva v dějinách světa, kterou současná mainstreamová média úspěšně buď tají, nebo trivializují a zesměšňují. Je proto povinností každého křesťana vnášet do svého okolí i veřejného prostoru téma Boha a víry. Ne násilím, ale příkladem a tradiční evangelizací - šířením a předáváním," míní Hájek.

Darwinismus má zotročit člověka

Ateismus není podle Hájka nic jiného než pohanská víra či pověra, se kterou se potýká judaisticko-křesťanská civilizace po celou dobu své existence. Víra v Boha podle hájka není zábava pro volný čas. „Prostupuje vším. Trojice Boží a její andělé jsou s vámi i když spíte. Ostatně - nevěřící neexistují. Ateismus, jak jsem již řekl, je také víra svého druhu. Nafoukaná, pyšná, hluboce úpadková. Pýchou opilý člověk, ve stejně tragickém pokušení, jako naši prarodiče v Ráji, chce být zase roven Bohu. Být Bůh sám,"

Věřící člověk má podle Hájka své pevné zakotvení. „Není-li Bůh, je dovoleno vše, protože pak není ani dobro ani zlo - a především není lidská svoboda. Ti, kteří znají Boha a vědí, že není dovoleno vše, mohou být svobodní, protože se mohou rozhodovat. Je proto povinností křesťana v ateismem napadené společnosti rozpoutat diskusi o Bohu a o víře - a tedy o hodnotách a svobodě. Darwinistická evoluční koncepce, není omyl, ale vědomě pěstovaný blud. Je součástí strategie na zotročení člověka," míní Hájek.

Kalousek a Nečas

Hájek si všiml, že poprvé od sametové revoluce nastala unikátní situace, kdy na nejvyšších vládních postech úřadují dva demokraticky zvolení katolíci - Petr Nečas a Miroslav Kalousek. „Kéž jim Bůh pomůže řešit velmi nelehkou situaci, s níž přebrali vládní funkce. Budou-li mu naslouchat. Měli by," popřál politikům prezidentův vicekancléř.

Petr Hájek vyvolal velký rozruch, když na Václavem Klausem moderovaném semináři Centra pro ekonomiku a politiku o darwinismu prohlásil: „Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou."

Klaus si čte o inteligentím plánu

„Je pozoruhodné, že i po sto padesáti letech od vydání Darwinovy práce o Původu druhů vyvolává evoluční teorie bouřlivé emoce. Nelze si nevšimnout, že zejména v amerických časopisech vychází řada článků, které proti darwinismu staví koncept inteligentního plánu," reagoval na kritiku Hájka prezident Klaus.

Známým českým odpůrcem materialitického pojetí darwinismu je emeritní profesor Masarykovy univerzity Jiří Vácha, podle něhož naturalistické teorie typu darwinismu nedokážou uspokojivě vyřešit problém mysli a těla.

Hájek: Darwinismus je nesmyslným výplodem levičáků

Autor: Lukáš PetříkDalší zajímavý článek:

Petr Hájek: „Velký třesk nebyl inspirován stvořením, ale vyhnáním.“

Comments