AKTUALITY‎ > ‎

Diecézní sbírka na charitu

přidáno: 30. 11. 2010 0:36, autor: Římskokatolická farnost Josefov
Diecézní sbírka na charituV neděli 5. prosince 2010 se uskuteční sbírka na podporu činnosti Diecézní katolické charity v Hradci Králové. 

 

Milí bratři, milé sestry,

na neděli 5. 12. 2010 byla vyhlášena sbírka na podporu činnosti Diecézní katolické charity v Hradci Králové.

Děkujeme vám za veškerou podporu charitních služeb v naší diecézi i v současné nelehké době. Právě díky vám můžeme pomáhat tam, kde je opravdu nouze a potřeba, a nejen tam, kde nám to stát dovolí. Katolická Charita tak dnes patří mezi největší nestátní poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v zemi. Jen v královéhradecké diecézi vyhledá pomoc a péči Charity na 30 tisíc nemocných a potřebných lidí. To vše je také vaše zásluha.

Jak víte, lidský život, od narození do smrti, prochází různými etapami, kdy člověk bývá odkázaný na pomoc druhých. Charita pomáhá právě těm lidem, kteří si pomoci nemohou anebo neumějí – matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, lidem v tísni a bez domova, obětem živelných katastrof i chudým lidem třetích zemí.

Přestože nám státní správa klade do cesty stále více překážek, rádi bychom dál naplňovali naše poslání pomáhat nemocným a potřebným a přitom zůstali Charitou v pojetí milosrdného Samaritána. K tomu potřebujeme i vás, vaše modlitby, vaše ruce, vaše nápady, vaši pomoc…

Děkujeme, že stále více nasloucháte našemu volání, našim prosbám o pomoc. Proto vás i tentokrát prosíme, věnujte této sbírce takovou pozornost, jakou si zaslouží, neboť není pouze vizitkou vaší ochoty a štědrosti, štědrosti věřících v naší diecézi, ale i znamením sounáležitosti pro nekřesťany a především pokladem, který si střádáme na věčnost.

 

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové vše dobré přeje

 

Jiří Stejskal

ředitel DCH HK

Comments