AKTUALITY‎ > ‎

Domy modlitby - jeden ze způsobů, jak evangelizovat v dnešní době

přidáno: 9. 2. 2011 14:43, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 9. 2. 2011 15:35 ]

Domy modlitby - jeden ze způsobů, jak evangelizovat v dnešní době

Na lednové setkání v komunitě Jan Křtitel se do Plzně sjeli „rybáři“ z mnoha míst naší republiky, aby přijali ještě přesnější pokyny k tomu, jak lovit a jak nelovit.

Lovit na vlastní pěst, tzv. na udičku, to je snadné. Sedím si sám v poklidu a čekám, až ryba zabere. Ale společně spustit sítě z loďky, která se houpe na vlnách, není jednoduché. To vyžaduje týmovou souhru. Pak bude síť poddajná našim pohybům.
Jak toho však dosáhnout? Učit se lovit spolu jako komunita. Touto loďkou a sítí je Dům modlitby. Tady mám hlásat, co jsem zakusil, podávat svědectví o svém vztahu s Ježíšem. Ježíš je jako náš příbuzný, člen rodiny, přítel. Nepochopíš, co je být Ježíšovým přítelem, dokud nepochopíš, co je to přátelství.
Mt 13,45 – podobenství o pokladu v poli. Náš pravý poklad je Ježíš zmrtvýchvstalý! On nám dává nové světlo, novou naději. Ovšem nekoupíš-li to pole, nebudeš mít ani poklad. Poklad a pole patří k sobě. Kde jsou dva nebo tři shromážděni v Pánově jménu, tam je pole. Čím pole zaplatit? Tím, že přijmeš bratry.
Chceme-li skutečně rybařit společně, musíme odolávat různým pokušením. Všichni jsme pokoušeni, všichni máme někdy tendenci zapomenout, že Ježíš je s námi v loďce, jindy si myslíme, že je lepší rovnou opustit loďku a lovit jen na vlastní pěst.
Děláme si starosti s tím, abychom měli loďku plnou ryb, ale v prvé řadě ji musíme mít plnou Ježíše! Dovolme Pánu vstoupit do loďky a odražme od břehu. V našich Domech modlitby odrážíme od břehu a díky tomu další bratři a sestry mohou hlásat Ježíše i na vzdálenějších místech. Vyslechnout si svědectví našich misionářů v Africe, Mexiku a v Indii bylo pro všechny zúčastněné velmi povzbuzující a motivující…
Setkání v naší milované Oáze v Liticích prožíváme vždy jako slavnost. Tentokrát vše podtrhla nová dynamická píseň s příhodným názvem Festa (svátek, slavnost). Nenechejme si ujít tuto posilu a společně Pána oslavujme především v našich Domech modlitby!                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                    evzato z www.koinonia.cz  


    

Domy modlitby - jeden ze způsobů, jak evangelizovat v dnešní době                                                                                                        Schéma Domu modlitby

Dům modlitby

1. Přátelské přivítání

privitani

2. Úvodní píseň

pisen

3. Žalm

zalm

4. Spontánní chvály

chvaly

5. Četba Písma

bible1

6. Osobní svědectví

svedectvi

7. Gesto víry

gesto_viry

8. Vzývání Ducha svatého

duch

9. Přímluvná modlitba

primluva

10. Agapé

agapeComments