AKTUALITY‎ > ‎

Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. Sedmero hlavních hříchů.

přidáno: 23. 4. 2016 16:14, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 4. 2016 16:18 ]

Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. Sedmero hlavních hříchů.

Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se proměnila v prokrastinaci.  

(Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. )

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.

doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Maxmili%C3%A1n_Ka%C5%A1par%C5%AF 


převzato z Parlamentních listů:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Je-povinnost-mit-spravny-nazor-Ustupujeme-zlu-sdeluje-knez-a-psychiatr-Max-Kasparu-A-odsuzuje-vladni-navrh-proti-kteremu-je-i-Zeman-427099