AKTUALITY‎ > ‎

Ježíš uzdravuje Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození

přidáno: 6. 2. 2016 14:22, autor: Farnost Josefov

Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození, otevřené všem.

Termíny setkání: 31. října-1. listopadu 2015, 13.-14. února 2016
Začátek vždy v 10.00 hod.
Během setkáni je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Informace na tel. čísle: 377 828 180, 776 533 934
příp. na e-mailové adrese: sek@koinonia.cz.

Proč se modlit za uzdravení »Přihláška na setkání Ježíš uzdravuje

Setkání Ježíš uzdravuje

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Listopad 2015

O víkendu 31.10.-1.11.2015 jsme byli povzbuzeni Božím Slovem o uzdravení mnoha nemocných. Někteří účastníci setkání dosvědčili, jak se jich Pán dotýkal a uzdravoval.


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března 2015

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2015


Při jarním setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. března začal P. Alvaro po úvodní modlitbě hovořit o uzdravení v souvislosti s následováním Ježíše podle úryvku o rozmnožení chlebů a ryb (viz Mt 14,13-21).

Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 18. ledna 2014

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Leden 2014


Na toto setkání jsem se velmi těšila, na to, že uvidím svoje milé sestry a bratry. Opravdu jsem se moc těšila, až mě napadalo, že se těším moc a že budu zklamaná. Z čeho? Z toho, že na mně nezáleží, že jsou všichni lepší než já, ze samoty a ze své neschopnosti… Ale víte co? Bůh předčil má očekávání!
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 26.-27. 10. 2013

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Říjen 2013


Jak připománá socha vzkříšeného Pána na hlavním oltáři litického kostela, kde se tentokrát konalo řijnové setkání Ježíš uzdravuje – Ježíš je Vítěz nad zlem a nad smrtí, zemřel na kříži pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Svědectví uvnitř článku
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje duben 2013

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Duben 2013


Ježíš žije, hrob je prázdný
Setkání Ježíš uzdravuje je pro každého vždy velkou příležitostí vidět, jak konkrétním způsobem Pán koná.
Nepředstavujte si žádnou čekárnu u lékaře, kde nemocní smutně posedávají, ale rozjásaný sál, který chválí zmrtvýchvstalého Ježíše. Toto radostné očekávání na projevení Boží uzdravující lásky…
Svědectví »Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 27.-28. října 2012

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Říjen 2012


Pán je dobrý ke každému z nás. Ježíš je dobrý pastýř a byl k nám vždy dobrý. Znamením toho, že tomu tak opravdu je, bylo víkendové setkání Ježíš uzdravuje,
při němž Pán zahrnoval každého tím, co kdo potřeboval. Nemusíme proto natahovat ruce po jakékoliv jiné náhodné pomoci…


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 17.-18. března 2012

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2012


Kdo přijel na setkání „Ježíš uzdravuje“ a otevřel své srdce Pánu, neodjel s prázdnou. A co očekáváš od dnešního dne Ty? Stále to samé co včera? Pokud se opíráš o své vlastní síly, tak to samozřejmě chápu… Opři se však o plán Boží a uvidíš, že Pán v Tvém životě dnes vykoná podivuhodné činy!
Svědectví pod článkem »
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 29.-30. října 2011

Kategorie: FarnostFotogalerieJežíš uzdravujeKurzy | Období: Říjen 2011

V sobotu 29. října 2011 se konalo setkání Ježíš uzdravuje. Živý a vzkříšený Pán štědře odpovídal na modlitby za uzdravení tělesné i vnitřní a za osvobození, jak jsme společně zakoušeli a jak dosvědčují také některá svědectví od různých bratří a sester, která docházejí…Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 26.-27.2.2011

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2011

Na konci měsíce února jsme opět měli možnost na pravidelném setkání Ježíš uzdravuje předstoupit před našeho dobrého Pána a v modlitbě prosit za dar zdraví. Setkání to bylo velmi vydařené a kolem 350 zúčastněných dokonale prověřilo organizátory, kteří ze sebe museli vydat vše. Díky jim! I tak vypadá požehnání. Kapacita sálu byla bezezbytku vyčerpána a […]

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 30.-31.10.2010

Kategorie: Ježíš uzdravuje | Období: Říjen 2010

Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. ”
(Jan 9,3)

Na setkání Ježíš uzdravuje přijelo hodně nových bratří a sester.
Všichni jsme měli něco společné – každý z nás je v nějakém ohledu nemocný…Fotografie »

Svědectví »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 20.-21. března 2010

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2010

DSC_2230

“A když ve svém soužení
úpěli k Hospodinu,
zachránil je z tísně:
seslal slovo své a uzdravil je…”
(Žalm 107, 19-20)

Ve dnech 20.-21. března 2010 se konalo setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození.
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. listopadu 2009

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Listopad 2009

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novým jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. ” (Mk 16, 17-18)

Ježíš uzdravuje 14. - 15. listopadu 2009

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky. Pán se oslavil skrze mnohá uzdravení, z nichž některých jsme se mohli stát přímými svědky.

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky.

Zobrazit celý článek »

“I vzal toho slepého za ruku…” “Ježíš uzdravuje” 14. – 15. 3. 2009

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2009

Ježíš uzdravuje 14. - 15. 3. 2009

Ve dnech 14. – 15. 3. 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát
bezmála 400 lidí z celé naší republiky, mezi nimiž bylo možné spatřit i několik hostů z Itálie, Irska, Polska, Indie, Slovenska, Německa,
Běloruska a Mexika.

Výchozím biblickým textem byl tentokrát úryvek z Markova evangelia o uzdravení slepého v Betsaidě (Mk 8,22-26). Společně jsme uvažovali o uzdraveních, pro která se hodí označení “probíhající” (na rozdíl od oněch “jednorázových”) […]

Zobrazit celý článek »
Fotogalerie »

Svědectví ze setkání “Ježíš uzdravuje”

Kategorie: FotogalerieJežíš uzdravuje | Období: Březen 2009

Ježíš uzdravuje

Asi třetí měsíc jsem pociťovala celkové zeslábnutí sluchu a všiml si toho doma i Honzík, protože při sledování společné televize jsem ho musela vždycky poprosit o zesílení zvuku “o tři čárky” a jemu to nebylo příjemné. Nepřikládala jsem tomu vážnost, nešla k lékaři, přece jenom už mi není dvacet. V sobotu po modlitbě za osvobození jsem si při dalším bloku chval náhle uvědomila, že slyším znovu jako dřív. A to ne ušima, ale skrze lebeční kosti.

Vysvětluji si to tak, že předtím na mé hlavě ulpělo něco jako neviditelná nepropustná obtížná helma, které při modlitbě v Betlémě nezbylo nic jiného než v Ježíšově jménu zmizet. Je to skvělý pocit! Vždycky jsem měla radost z daru slyšet a teď je moje radost o to větší, protože jsem byla osvobozena. Po návratu ze setkání jsem si to ověřila u televize. Zesilování oproti Honzíkovu sluchu už netřeba, slyším výborně jako dřív. Pán je úžasný! Vy jste úžasní!

Už jste o něčem tak podivuhodném slyšeli?

pa

Anička

Zobrazit celý článek »

Program setkání Ježíš uzdravuje 26. – 27. 2.2011

Kategorie: Ježíš uzdravuje | Období: Březen 2009

Ježíš uzdravuje

Sobota 14. března
08.30- 09.30prezentace a přivítání
09.30-10.30společná modlitba
10.30-11.30vyučování
11.30-12.00přestávka
12.00-13.00modlitba za osvobození
13.00oběd
15.00-15.30animace
15.30-16.30modlitba za vnitřní uzdravení
16.30-17.00přestávka
17.00-18.30modlitba za uzdravení těla
18.30večeře
19.30-22.00služba modlitebních skupinek
Neděle 15. března
07.30-09.00snídaně
09.30eucharistie
12.30oběd
Zobrazit celý článek »

Svědectví ze setkání Ježíš uzdravuje 11. 10. 2008

Kategorie: Ježíš uzdravuje | Období: Říjen 2008

Milí přátelé,

ráda bych vám sdělila svoji zkušenost ze setkání “Ježíš uzdravuje”, které se konalo dne 11.10.2008 v Plzni-Liticích…

Zobrazit celý článek »

Svědectví ze setkání Ježíš uzdravuje 12. – 13. dubna 2008

Kategorie: Ježíš uzdravuje | Období: Duben 2008

Svědectví

Kristus vstal z mrtvých !

Milí přátelé, posílám Vám svědectví o velkém zázraku, který se stal 12. dubna 2008 v Liticích. V roce 1988 začaly mé problémy s páteří, nemohla jsem se ani předklonit, abych vykonala hygienu. Bolest vystřelovala až do břicha, zkoušela jsem to překonat, ale výsledkem byl výhřez ploténky. Měla jsem velké bolesti v pravé noze, nemohla jsem na ni ani šlápnout. Následkem bylo ochrnutí nohy. Lékaři mě léčili infuzemi a nasledné vyšetřeni s kontrastní látkou potvrdilo “oživení” končetiny. Zůstaly mi však 20 let velké bolesti pravé i levé nohy, a v letošním roce mě čekala operace páteře.

V dětství jsem chodila do kostela, ovšem naposled jsem byla při křtu mé dcery Dity v roce 1974. Stále jsem však cítila, že v mém životě něco chybí. Začala jsem tedy v roce 2007 o vánocích chodit do kostela – po 33 letech. Ježíš pro mě připravil cestu, a tak jsem se dostala až k vám do Litic na setkání „Ježíš uzdravuje“. Celé setkání jsem prožívala ve velké touze po uzdravení.

Zobrazit celý článek »
Fotogalerie »

Svědectví ze setkání Ježíš uzdravuje 16. – 17. února 2008

Kategorie: Ježíš uzdravuje | Období: Únor 2008

Svědectví o uzdravení (mého srdce)

Dne 23.1.2008 jsem se na “echo” vyšetření srdce od kardiologa dozvěděl, že moje ascendentní aorta je nebezpečně rozšířená, a to až na 57mm (normální stav je 35mm a při 50mm se už posílá na operaci). Bůh však vyslyšel moje modlitby, modlitby mých nejbližších, modlitby bratří a sester z Křesťanského společenství Plzeň a z Koinonie Jan Křtitel v Liticích a po sobotním setkání “Ježíš uzdravuje” přišly výsledky z CT vyšetření, které měly na 99% potvrdit nutnost operace. K mojí veliké radosti jsem se 22.2.2008 dozvěděl, že rozšíření aorty se snížilo na 52mm a že mě tudíž budou lékaři pouze sledovat, nikoli operovat!

Sláva a díky Pánu za to, že nás uzdravuje!!!

Zobrazit celý článek »

  • Podstránky

  • Comments