AKTUALITY‎ > ‎

Jména Boží

přidáno: 3. 2. 2016 2:08, autor: Farnost Josefov

Novoroční zamyšlení Jana Rybáře

Jan Rybář

Malý Matyáš, 5 roků: Taťák říkal, že Bůh je, ale že to můžeme jen věřit. Nevíš, jestli "bucha" někdo viděl? Odpověděl jsem, že Boha viděl jen Pán Ježíš. Debata pokračovala.

Uvědomil jsem si, jak je slovo "Bůh" abstraktní; navíc znevážené, zatížené, posmívané. Nic neříkající. Ve jménu Boha se i válčilo, nenávidělo, hádalo. Dnes navíc hledáme rozdíly mezi Bohem, Alláhem, Ádónáiem, Jehovou, Manitu - Velkým Duchem. Jsem proto vděčný evangelistovi Janovi, že dal Bohu jméno plné významu: LOGOS. O Vánocích jsme to dvakrát slyšeli; škoda, že jen o Vánocích (katolíci si to vlastně připomínají třikrát denně).

V antice bylo slovo LOGOS plné hlubokého obsahu, třeba znamenalo "poznání": slovem vyjadřujeme to co poznáváme. LOGOS jako myšlenka: nemluvíme bezmyšlenkovitě. LOGOS jako idea: např. stvořit svět lidí! LOGOS: úmysl, plán, povel: budiž světlo! budiž člověk! LOGOS jako řád. Je logické růst, dospívat, logická je evoluce. Tillich: řád lidský (tragický), řád Boží (věčný, úžasný). Logika, to jsou zákony správného myšlení.

Možná nám to jednou někdo podá na úrovni. Zatím platí: díky Janovi, synu chudého rybáře z Galileje!


zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1136

Comments