AKTUALITY‎ > ‎

Kardinál Bertone vysvětil nového hradeckého biskupa Jana Vokála

přidáno: 7. 5. 2011 15:29, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 14. 5. 2011 15:35 ]

Kardinál Bertone vysvětil 7. 5. 2011 odpoledne nového hradeckého biskupa

Vatikán. V bazilice sv. Petra ve Vatikánu dnes přijal biskupské svěcení mons. Jan Vokál a stal se tak 25. královéhradeckým biskupem. Hlavním světitelem byl kardinál státní sekretář, Tarcisio Bertone, spolusvětiteli pražský arcibiskup Dominik Duka a arcibiskup Erwin Josef Ender, emeritní vatikánský diplomat, mezi jehož poslední mise patřila Praha a Berlín.

Na slavnost, která začala v 16:30 u oltáře katedry sv. Petra, přijely desítky kněží, jáhnů, řeholnic a řeholníků královéhradecké diecéze, pro které byl z Pardubic vypraven speciální let do Říma. Také mnoho dalších přátel a známých z rodného Hlinska i z vatikánského státního sekretariátu přišlo podpořit svou účastí nového pastýře. Rozlehlý prostor mezi oltářem Katedry a Berniniho baldachýnem nad hrobem svatého Petra byl téměř zcela zaplněn a presbytář lemovaly početné řady kléru.

Kardinál Bertone v úvodu promluvy tlumočil novému biskupovi a shromáždění osobní papežovy pozdravy a jménem státního sekretariátu vyjádřil poděkovaní za dvacetiletou službu Jana Vokála ve službách tohoto úřadu a papeži. Ve vlastní homilii se pak zastavil nejprve u čtení ze Skutků apoštolských, totiž u Petrova kázání v den Letnic, které je prvním veřejným vyznáním víry v Kristovo vzkříšení:

Dnes, stejně jako za dob Petrových, je pravda o Vzkříšení někdy banalizována, jindy považována za mýtus, křesťanská víra by však neexistovala bez jistoty Kristova vzkříšení. Velikonoční liturgická doba nás vybízí, abychom je uznali jako konstitutivní a nejdůležitější skutečnost naší víry. Bez Kristova Vzkříšení by křesťanské poselství bylo pouhou filosofií nebo ušlechtilým morálním učením. Právě Vzkříšení je tím, co rozhodujícím způsobem odlišuje evangelium a dodává mu hluboký smysl ve srovnání s každým jiným filosofickým a náboženským poselstvím.
Kéž Duch Svatý probudí odvahu Petra a dalších apoštolů také v dnešní církvi a v každém křesťanovi, abychom dokázali přijímat a hlásat Kristovo Vzkříšení, abychom je nezamlčovali, neskrývali a neumenšovali.

Kardinál státní sekretář se pak zastavil u trojího poslání biskupa. Z etymologického hlediska je episcopos tím, kdo se z vyvýšeného místa rozhlíží, aby mohl střežit svěřené stádo. Tato úloha strážce zahrnuje pohled z výše a zároveň pohled laskavý po Kristově vzoru. Úkoly biskupa se pak shodují s Kristovým posláním: má být pastýřem, ale také učitelem a především knězem.

Biskup, jak už jsme řekli, je hlavním služebníkem Božího Slova ve společenství a – jako Ježíš – vede učedníky ke Stolu, kde se Slovo stává tělem, živou Přítomností v Eucharistii. Ta je totiž ohniskem křesťanského života, v ní rozpoznáváme, skrze víru, velikou Boží lásku a vycházejíce od ní přinášíme tuto lásku bratřím.

Česká církev byly vždy velkým přínosem pro víru a spiritualitu celé katolické církve“, řekl v závěrečné pasáži věnované diecézi, z níž mons. Vokál pochází, kard. Bertone.

Česká církev prožila období skvělá i kritická a dala církvi celou řadu mučedníků pro víru. Stačí připomenout, že královehradecký stolec zůstal neobsazen od roku 1956, kdy zemřel biskup mons. Pícha, až do roku 1989, kvůli totalitnímu režimu té doby. Do tohoto kontextu spadá také příchod mladého Jana do Říma, v roce 1983. Byl to odjezd bolestivý a dalo by se říci dobrodružný, když utíkal z nepřátelského režimu, aby mohl zahájit svou cestu ke kněžství. Tímto útěkem za hranice východního bloku, s trochou peněz skrytých v botách, začíná jeho služba římské církvi a papeži, která jej přivedla až k dnešnímu dni, kdy za okolností zcela jiných, je povolán k téže cestě opačným směrem.

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE kardinála Tarcisia Bertoneho je ZDE

Kardinál Bertone v závěru promluvy představil také biskupský znak Jana Vokála. Dva symboly odvozené od dvou světců: havajská květina apoštola malomocných, Damiana z Veusteru, a kříž se zvednutými rameny bl. Kateřiny Emmerichové, které doprovází iniciály Mariina jména. Znaku dominuje holubice Ducha svatého, podle patrocinia hradecké katedrály. Za své heslo zvolil biskup Vokál mariánskou invokaci: Sub tuum presidium.

Svého úřadu se nový biskup Jan Vokál ujme při slavnostní bohoslužbě za týden, 14. května v 15 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 


Comments