AKTUALITY‎ > ‎

Katedrála plná kněží: v Hradci se jich sešlo téměř sto šedesát

přidáno: 1. 12. 2012 14:47, autor: Farnost Josefov

Katedrála plná kněží: v Hradci se jich sešlo téměř sto šedesát

26. 11. 2012
Katedrála plná kněží: v Hradci se jich sešlo téměř sto šedesátPři tradičním Kněžském dni sloužili společně mši svatou a zamýšleli se nad posláním křesťanů v "ateistickém" Česku.

 

"Toto je moje tělo, které se za vás vydává." Slova proměňování v katedrále odříkávalo téměř 160 kněží najednou. Sjeli se sem v pondělí 26. listopadu z celé diecéze na tradiční Kněžský den. Ten se koná vždy v pondělí po Slavnosti sv. Klementa I., hlavního patrona diecéze, a je to jedna ze dvou příležitostí v roce, kdy se všichni "východočeští" kněží v Hradci setkávají. Druhou bývá Missa Chrismatis s žehnáním posvátných olejů na Zelený čtvrtek ráno.

 

"Pohled na vás je velmi radostný. Dnešní Kněžský den je příležitost uvědomit si, že tvoříme jedno bratrské společenství, rodinu, v níž si můžeme pomáhat a vzájemně se posilovat modlitbou, slovem i konkrétní praktickou výpomocí," řekl v úvodu bohoslužby královéhradecký biskup Jan Vokál.

 

Na kněze apeloval, aby v souvislosti s probíhajícím Rokem víry byli prvními, kdo se zaměří na svou víru a skutky, jimiž se projevuje. "Jestliže platí, že podle skutků poznáme křesťana, dvojnásob platí, že podle skutků poznáme kněze," řekl biskup Jan Vokál. Podle něj může být kněžím v tomto úkolu velkou oporou právě společenství spolubratrů, které bylo při Kněžském dni v katedrále tak názorně viditelné.

 

V homilii hovořil diecézní biskup hlavně o tom, co je na kněžské službě specifické - jde o zvláštní vyvolení, které má předobraz už ve starozákonní Arše úmluvy. Zároveň je však nezaslouženým darem, k němuž musí každý kněz přistupovat s pokorou. Třeba i tak, že bude každý den hledat odpověď na Kristovu otázku, adresovanou apoštolům: "Za koho mě pokládáte vy?"

 

"Jakoby se Pán každého z nás dnes zeptal: Kdo jsem pro tebe já? Jsem pro tebe stále ještě tvůj Pán a Bůh, kterého miluješ nade všechno, který si tě vyvolil už před narozením, vybral si tě mezi mnohými, svěřil ti tak výjimečný úkol v díle spásy? Abys denní modlitbou breviáře, ke které ses slavnostním slibem zavázal, prosil za svěřené duše? Abys celibátem, jehož zachovávání jsi slíbil, svědčil světu o hodnotách, které svět nemůže nabídnout? (...) Jsi přes všechny těžkosti, které tě potkávají, stále ještě srdcem i duší navěky mým knězem? Nebojme se na to odpovědět," řekl v homilii královéhradecký biskup.

 

Kromě těch, kteří se omluvili především ze zdravotních důvodů, přijeli na Kněžský den všichni kněží z diecéze. Po mši svaté se přesunuli do Nového Adalbertina, kde je čekala přednáška profesora Pavla Ambrose z olomoucké teologické fakulty. Jejím tématem byla slova papeže Benedikta XVI. o tom, že čeští katolíci mají být "tvořivou menšinou". Jinými slovy: nemají věšet hlavu kvůli tomu, že křesťanů v Česku není tolik jako v okolních zemích, a spíše toho kreativně využít.

 

Setkání zakončil společný oběd.

 

Fotogalerii z kněžského dne si prohlédněte zde

Comments