AKTUALITY‎ > ‎

Kdo je nemilosrdný, je pokrytec

přidáno: 18. 4. 2015 16:12, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 4. 2015 16:12 ]

František: Kdo je nemilosrdný, je pokrytec

Vatikán. Kde není milosrdenství, není spravedlnost; Boží lid dnes často strádá nemilosrdnými soudy – zdůraznil dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Papež František komentoval dnešní čtení (Dan 13,1-9.15-17.19-30.33.62) i evangelium (Jan 8,1-11) a rozjímal o třech ženách a třech soudcích. „Nevinná Zuzana, cizoložná žena a chudá vdova - všechny tři – řekl – jsou podle některých církevních Otců alegorickými postavami představujícími církev: církev svatou, církev hřešící a církev chudou. Tři soudcové jsou zlí, zkažení.

Nejprve je tu soud učitelů Zákona a farizeů, kteří přivedli k Ježíši cizoložnou ženu. Jejich srdce naplňovala zkaženost nesmlouvavosti. Považovali se za čisté, protože dodržovali literu Zákona: »Co říká Zákon, to je třeba činit« - mysleli si.“

Ti nebyli svatí. Byli zkažení, protože takovýto druh zkaženosti se může vyskytnout jen v tom, kdo vede dvojí život. Ti odsuzovali takové ženy, ale potom je vyhledávali, aby se ve skrytu trochu pobavili. Rigidní lidé jsou pokrytci, jak je označoval Ježíš. Vedou dvojí život. Ti, kdo soudí církev – máme zde na mysli církev, jejímiž alegorickými postavami jsou zmíněné tři ženy – soudí nesmlouvavě a vedou dvojí život. Rigidita nedovolí ani dýchat.

Potom jsou zde dva staří soudci, kteří vydírají Zuzanu, aby se jim podvolila. Ona však odmítla. „Byli to neřestní soudci – pokračoval papež. Zkazila je neřest, v tomto případě chlípnost. Říká se, že tato neřest se postupem let stává dravější a krutější. Nakonec je tu soudce, kterého se dovolává chudá vdova. Tento soudce se »Boha nebál a na lidi nedbal«, nestaral se o nic, pouze o sebe. Byl to ziskuchtivec, soudce, který si svým řemeslem vydělával. Byl zkažený penězi a prestiží. Takoví soudci – řekl papež – ziskuchtiví, neřestní a rigidní – neznali jedno slovo, nevěděli, co je to milosrdenství.“

Zkaženost jim bránila chápat milosrdenství a být milosrdnými. A Bible nám říká, že právě v milosrdenství spočívá spravedlivý soud. A tři ženy – svatá, hříšná a chudá – alegorické postavy církve tímto nedostatkem milosrdenství strádají. I dnes Boží lid, narazí-li na tyto soudce, trpí nemilosrdnými soudy jak na občanské, tak na církevní půdě. A kde není milosrdenství, není spravedlnost. Když Boží lid přichází, aby žádal odpuštění a stojí před soudem, častokrát nachází takovéto soudce.

„Nachází zpustlíky, kteří se pokoušejí jej zneužít; nachází ziskuchtivce, kteří nedovolí duši dýchat a upírají naději; nachází rigidní soudce, kteří trestají to, co skrývají sami v sobě. Toto – řekl papež – je nedostatek milosrdenství.“

Chtěl bych jen poukázat na jedno z nejkrásnějších míst evangelia, které mne vždy velice dojme: »Nikdo tě neodsoudil. – Nikdo, Pane. – Ani já tě neodsuzuji.« Ani já tě neodsuzuji – to je jedno z nejkrásnějších slov, protože oplývá milosrdenstvím.

Končil papež František dnešní ranní kázání v Domě sv. Marty. 

Další články z podrubriky Kázání z Domu sv. Marty