AKTUALITY‎ > ‎

MISIJNÍ NEDĚLE 24. 10. 2010

přidáno: 16. 10. 2010 14:38, autor: Římskokatolická farnost Josefov
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2010

(Přečtěte při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí, dne 17. října 2010. Děkujeme Vám.)

Drazí přátelé misií,
nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají.
Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro mě měli z čeho připravit hostinu.“
Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Sv. otec Benedikt XVI., že klíčem k misiím je vytváření nebeského společenství. Právě Ježíš nás totiž učí nebeským zásadám lásky. Papež nám připomíná, že svět potřebuje Boží lásku, setkat se
s Kristem a uvěřit v něj. Sv. otec nás vyzývá, abychom Ježíše učinili viditelným, aby Vykupitelova tvář zářila v každém koutu země.
Chci využít této příležitosti a jménem Sv. otce i všech lidí z misií, se kterými jsme spojeni, Vám chci vyjádřit upřímnou vděčnost a ocenit Vaše nasazení pro misie. I přes nelehkou ekonomickou situaci dokazujete, že Vám jsou papežské misie blízké. Každá Vaše modlitba, obětované utrpení, finanční dar či jinak prokázaná láska misiím skutečně přispívá k setkání s živým Kristem a přináší tolik potřebné nebeské hodnoty. V loňském roce jsme z Česka v rámci 102 projektů podpořili 33 misijních diecézí v 9 zemích. Kromě formačních a vzdělávacích programů, staveb a oprav kostelů, kaplí, far, klášterů, center a domovů, dostalo pomoc 843 bohoslovců ve 14 seminářích a téměř 133 tisíc chudých dětí. Celkem jste na misie věnovali téměř 30 milionů Kč. Tato pomoc přichází vždy k těm nejpotřebnějším, je dobře koordinovaná a využívaná. Lidé z misií nás též ujišťují o svých modlitbách a sami se podílí svou spoluúčastí. Přijměme pozvání Sv. otce k modlitbě, k bratrské a konkrétní pomoci tolika trpícím a strádajícím. Vždyť podle statistik umírá denně kvůli nedostatku jídla a pitné vody asi 15 000 dětí. Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Při pohledu na nesmírnou velikost misií se aktivně zapojme do šíření evangelia. Svěřme naše snažení
Marii, Matce Misionáře světa, která nám jistě ráda prozradí, jak co nejlépe během Misijní neděle zažít nebeské společenství a připravit letošní misijní hostinu.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel Papežských misijních děl
Comments