AKTUALITY‎ > ‎

Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým

přidáno: 3. 3. 2011 3:19, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 7. 3. 2011 10:02 ]
Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým.

Habemus episcopum!

(Hradec Králové, 3. března 2011) 


Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes - 3. března 2011

jmenoval Mons. Jana Vokála 25. biskupem královéhradeckým.


Heslem nového biskupa je "Sub tuum praesidium" (Pod ochranu tvou)

 

Biskupství královéhradecké tuto událost prožilo při slavnostním shromáždění v kapli biskupství, kdy jméno nového biskupa oznámil Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze. Městu Hradci Králové zprávu zvěstovaly zvony na Bílé věži a katedrále Svatého Ducha (včetně mohutného sv. Augustina). Věřící královéhradecké diecéze se více než rok za nového duchovního pastýře modlili a nadále jej budou podporovat – nyní již nejen modlitbou, ale i při konkrétní spolupráci na životě církve.

 
Mons. Jan Vokál (*1958, Hlinsko v Čechách) pracuje od roku 1991 na Sekci pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu. Do čela královéhradecké diecéze nastoupí po Mons. Dominiku Dukovi, OP, který byl 13. února 2011 jmenován arcibiskupem pražským. Po dobu sedisvakance (uprázdnění biskupského stolce) je diecéze přechodně spravována administrátorem diecéze Mons. Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradeckým - tento stav potrvá až do převzetí úřadu nově jmenovaným sídelním biskupem. Podrobnosti o biskupském svěcení a převzetí úřadu budou sděleny po potřebných organizačních jednáních.

Životopis Mons. Jana Vokála

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku jako druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových. Vyrůstal v křesťanské rodině, první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. Po studiu Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v oboru technická kybernetika získal titul inženýra (Ing.).

V září roku 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum. Studoval filosofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Dne 5. července 1988 byl v Ellwangenu (diecéze Rottenburg-Stuttgart, Německo) vysvěcen biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do královéhradecké diecéze, z níž pochází. Pokračoval roční jáhenskou praxí v St. Dominic Parish (Northfield) a na St. Thomas University (arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, USA). Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

V letech 1989 – 1990 sloužil jako farní vikář v Epiphany Church (diecéze Peoria, USA) a 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu (Sekce pro obecné záležitosti) ve Vatikánu, kde pracoval dodnes. Vystudoval Utroque Jure na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.). Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz, 1991 – 1992) a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium postulátů kauz, 2004 – 2005). Roku 2009 absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní řízení v oboru ústavního práva a získal doktorát práv (JUDr.).

V letech 1992 – 2005 byl osobním sekretářem Kardinála Corrado Bafile. Roku 2005 byl papežem Benediktem XVI. jmenován koadjutorem kanovnické kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě, kde dosud vykonává kněžskou službu. Roku 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. Dne 28. září 2005 jej biskup Dominik Duka OP zařadil mezi čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové. Dne 3. března 2011 jej Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 25. biskupem královéhradeckým.

Mons. Jan Vokál hovoří anglicky a italsky, pasivně ovládá němčinu, polštinu a ruštinu.

 
Přílohy:
- životopis Mons. Jana Vokála
- fotografie Mons. Jana Vokála (foto 1foto 2foto3)
- text oficiální jmenovací alokuce
- promluva Mons. Josefa Kajneka při jmenování
- zdravice Mons. Karla Otčenáška nástupci
- zdravice Mons. Dominika Duky, OP královéhradeckému nástupci
- doplňující obecné texty o biskupovi (převzato od Arcibiskupství pražského)
 
Informace pro královéhradeckou diecézi:
Otec biskup Jan se těší na službu své diecézi. 
Běžný kontakt s ním však bude možný až po skončení jeho práce v Římě a převzetí úřadu v Hradci Králové. 
Teprve poté budou vyřizovány jednotlivé požadavky, záležitosti, setkání apod. 
Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Hlinečtí kněží v roce 1992 - kolem svého biskupa Jana...

Zleva nahoře:
Mons. František Hladký, Jiří Prokůpek,
biskup královéhradecko-hlinecký Jan Vokál, + děkan Josef Markl, Petr Boháč.
Zleva dole: Ivan Havlíček, mons. Vladimír Málek a kapitán Brožek Jaroslav

Další foto:
Mons. Jan Vokál u Benedikta XVI.

Mons. Jan Vokál u Benedikta XVI.

V roce 2001 s farníkem Slavíkem jr.

Arcibiskup Otčenášek: Ať si s Janem Vokálem rozumíme jako v Římě


Anna Vokálová: Pro mého syna je to velká zodpovědnostBiskupské svěcení a uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu


Mons. Jan Vokál bude na biskupa vysvěcen 7. 5. 2011 v Římě,                                                                       biskupského úřadu se ujme 14. 5. 2011 v Hradci Králové.

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskup královéhradecký, přijme biskupské svěcení z rukou Tarcisia kardinála Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. května 2011 v 16.30 h v bazilice sv. Petra ve Vatikánu (u oltáře Katedry). Slavnostní intronizace, při níž se ujme úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v 15.00 h v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Organizační podrobnosti budou sděleny později.


V chrudimských novinách:


„Velice nás těší, že je to Hlinečák. Jsem moc rád, že se stal biskupem právě on. Bude to jistě člověk na správném místě. Má přehled a domnívám se, že má zkušenosti i z praktického života, nejenom z církevního. V místní diecézi vyrůstal a zkušenosti, které za ta léta nabral, dokáže maximálně zúročit,“ dodává s dávkou hrdosti místostarosta Pavel Šotola zvolený za KDU-ČSL.

Jan Vokál se tak jistě stane plnohodnotným nástupcem arcibiskupa Dominika Duky, zastávajícího diplomaticky královéhradecké biskupství celých dvanáct let.
Vlídná slova a potěšení z nově jmenovaného biskupa jdou i z hlinecké farnosti. „Jmenování Jana Vokála pětadvacátým biskupem královéhradeckým nás upřímně těší! Vyprošuji mu v jeho službě plnost darů Božího Ducha a pevné zdraví,“ dodává i za hlinecké farníky P. Gabriel Burdej, administrátor církve.

Na své rodné město nezapomněl

Celých 25 let se Jan Vokál od svého narození v roce 1958 zdržoval v Hlinsku.

„Vyrůstal a celé dětství prožil s rodiči v Hlinsku. Bydleli tehdy ve spořitelně. Jeho tatínek pracoval jako kuchař v Etě. Znám ho také z návštěv kostela. Je to velice skromný a milý člověk, který nedává svoje postavení najevo,“ vzpomíná Marie Jírů, která zná Jana Vokála již jako malého chlapce.

Pokud zavzpomínáte na pastorační návštěvy papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II., Jan Vokál doprovázel nejvyšší představitele církve a mimo jiné překládal jejich projevy.

Své vzpomínky na budoucího biskupa má i zastupitel a radní města v jedné osobě Josef Jůn. „Známe se s Janem od dětství. Pak jsme se rozprchli na střední školy a on poté začal studovat vysokou školu. Stýkali jsme se do té doby, než odešel do zahraničí.“ To se stalo ještě v době totality. Vystudovaný kybernetik a dnes i odborník na ústavní právo se v roce 1983 rozhodl vydat na cestu teologa a filosofa, kde začínal svá studia na Papežské Lateránské univerzitě. „Po studiích kybernetiky chtěl studovat teologii a tehdy nedostal povolení od státu. Údajně to bylo zdůvodněné tím, že už jednu vysokou školu má, tak to musí stačit,“ vzpomíná s dávkou ironie na tehdy poslední léta Jana Vokála ve vlasti Josef Jůn.

Zpřetrhané vazby mnoha lidí se znovu obnovily po roce 1989. Stejně tak tomu bylo i u Jana Vokála, který na své rodné město nikdy nezapomněl. Má v Hlinsku i trvalé bydliště. „Vždycky když přijel z Itálie, bylo na něm vidět, že se rád vrací a Hlinsko považuje za něco, k čemu patří. Nevynechal chvíli, kdy zde mohl sloužit nedělní mši,“ připomíná Vokálovo patrioctví k Hlinsku radní Jůn.

Svoji vzpomínku připojil i Gabriel Burdej. „Působím v hlinecké farnosti teprve 7 měsíců. S Mons. Vokálem jsem se potkal jen jednou, a to při slavení Eucharistie minulý rok na Boží hod Vánoční.“

S velkou pravděpodobností se tak po převzetí úřadu nově jmenovaný biskup rozhodne navštívit Hlinsko. Přání návštěvy významného rodáka neskrývá na závěr ani starostka Magda Křivanová. „Je to pro nás velmi hezká informace. Budu se velmi těšit, že pan biskup do svého rodného města zavítá.“

Comments