AKTUALITY‎ > ‎

Možnost bakalářského studia s teologickým zaměřením - Obor Náboženská výchova a obor Transkulturní komunikace

přidáno: 5. 1. 2012 9:32, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 5. 1. 2012 9:37 ]

Možnost bakalářského studia s teologickým zaměřením na PdF UHK

Biskupství královéhradecké
04. 01. 2012
Obor Náboženská výchova a obor Transkulturní komunikace.

 

Diecézní teologický institut oznamuje, že v akademickém roce 2012/2013 otevírá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové tříletý bakalářský studijní program Specializace v pedagogice v oboru Náboženská výchova uskutečňovaný formou kombinovaného (tzv. dálkového) studia.

 

Obor je určen pro všechny zájemce o základní teologické vzdělání. Kromě základů katolické teologie seznamuje také s hlavními pedagogickými a psychologickými obory. Studium je proto vhodné zejména pro katechety, pastorační asistenty a moderátory či animátory různých pastoračních aktivit. Umožňuje též získání potřebného teologického vzdělání aspirantům trvalého jáhenství v královéhradecké diecézi. Obor je realizován Katedrou kulturních a náboženských studií PdF UHK v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem. Významnou část vyučujících tvoří kněží královéhradecké diecéze.

 

Absolvování bc. studia zprostředkovává odbornou znalost základů katolické teologie pro pedagogické a katechetické působení a schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti katechetického či nábožensko-pedagogického působení. Je dostačující pro rozšíření odborné kvalifikace k výuce předmětu náboženství. K samostatnému získání této odborné kvalifikace dostačuje bc. studium v kombinaci s následným magisterským studiem (např. na KTF UK). Výuka probíhá o sobotách cca desetkrát za semestr. Přihlášku k bakalářskému studiu je třeba podávat do konce února na adresu PdF UHK. Obecné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na internetových stránkách:http://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx externí odkaz.

 

Přijímací zkoušky se budou konat v červnu 2012 (event. koncem května t.r.). Přijímací zkouška proběhne ve formě pohovoru, který bude zaměřen na tyto oblasti: a) motivace ke studiu, důvody výběru studijního programu specializace v pedagogice – obor náboženská výchova; b) předpoklady ke studiu, přehled v odborné teologické, pedagogické, psychologické a filosofické literatuře, znalost terminologie.

 

Pozornosti zájemců o prezenční studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme obor Transkulturní komunikace. Také tento obor zajišťuje Katedra kulturních a náboženských studií a na jeho výuce (zejména v případě předmětů s filozofickou, náboženskou, ale i antropologickou tematikou) se taktéž podílejí někteří kněží královéhradecké diecéze.

 

Další informace: Jan Hojda, Th.D., sekretář Diecézního teologického institutu;tel. 495 063 428; e-mail: dti@bihk.cz nebo jan.hojda@uhk.cz.

Comments