AKTUALITY‎ > ‎

MUČEDNÍCI A SVĚDKOVÉ

přidáno: 26. 12. 2015 14:31, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 26. 12. 2015 14:32 ]

Image

26.12. slavíme svátek sv. Štěpána. Jsme jako křesťané vůbec povoláni k tomu být mučedníky? Řecké slovo, které se v dnešních textech k mučednictví vztahuje – mártys, znamená původně svědek. Svědek je ten, kdo má za úkol zůstat věrný tomu, co viděl, slyšel a prožil. To pro něj někdy může znamenat i ohrožení života, setká-li se, tak jako jáhen Štěpán, s nepřáteli, kteří ho nenávidí a usilují o jeho záhubu. První křesťané, jak působivě dosvědčuje text z Matoušova evangelia, v takovém očekávání žili stále.

 


 

liturgické texty ZDE

 

Jen málo slov, která běžně používáme, je tak zatížené emocemi jako slovo mučedník. V poslední době slyšíme o tom, že za mučedníky jsou označováni lidé, kteří ve jménu své víry vraždí a předem počítají s tím, že o život přijdou i oni sami. Mučednictví má v sobě odjakživa něco děsivého, je příliš blízko fanatismu, lpění na vlastním přesvědčení bez ohledu na cokoli, než aby se hodilo do představy o světu otevřené, přijímající víře. Není to příznivý kontext pro uvažování o odkazu prvního mučedníka křesťanství, jáhna Štěpána.

Štěpán byl v dějinách křesťanství mučedníkem prvním, zdaleka však ne posledním. V prvních staletích, dokud křesťanství bylo vyznáním pronásledovaným a než se stalo státním náboženstvím, pronásledujícím za jejich vyznání jiné, se krev mučedníků stala základem, na kterém vyrostla a nadále pevně stála církev. Mučedníci byli oslavováni, byly jim stavěny a zasvěcovány nové a nové chrámy. Mučednictví tím však neskončilo, vždy, až do dnešních dnů, byli v různých částech světa lidé zabíjeni jen proto, že se hlásí ke křesťanství.

Jsme jako křesťané vůbec povoláni k tomu být mučedníky? Řecké slovo, které se v dnešních textech k mučednictví vztahuje – mártys, znamená původně svědek. Svědek je ten, kdo má za úkol zůstat věrný tomu, co viděl, slyšel a prožil. To pro něj někdy může znamenat i ohrožení života, setká-li se, tak jako jáhen Štěpán, s nepřáteli, kteří ho nenávidí a usilují o jeho záhubu. První křesťané, jak působivě dosvědčuje text z Matoušova evangelia, v takovém očekávání žili stále. Ani oni ale nebyli povoláni k tomu, aby přišli o život, ale aby vytrvali ve své věrnosti tomu, čeho se jim dostalo. I kdyby to, v tom nejkrajnějším případě, znamenalo smrt pro ně i pro jejich blízké.

Než zemřel údery kamenů, poprosil Štěpán, po vzoru svého Mistra, o odpuštění pro ty, kdo ho usmrtili. I mezi nimi byli svědkové. Ti byli najatí svědčit proti němu, jejich úkolem bylo pomoci připravit ho o život. I když nám třeba nehrozí smrt za to, že jsme křesťané, život nám připravuje řadu situací, ve kterých můžeme být buď svědky věrnými, nebo falešnými. Můžeme být buď svědky takovými, kteří dovedou odpustit, nebo takovými, kteří pro zisk jakéhokoli druhu obětují vztahy s druhými lidmi. Příležitost být svědky, mučedníky nám nabízí každý den.

 


 

autor: Filip Outrata


převzato z umlaufoviny.com