AKTUALITY‎ > ‎

Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

přidáno: 5. 5. 2012 15:41, autor: Petr Boháč

Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Tento rok se má na Staroměstské náměstí vrátit Mariánský sloup svržený roku 1918, jak uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Sloup byl vystaven roku 1650 po skončení třicetileté války jako poděkování Panně Marii za ochranu města před vpádem Švédů. Jeho symbolická hodnota se historicky proměňovala i v kontrastu k pomníku Jana Husa. Samotné svržení bylo výsledkem mnoha svárů a pokroucení jeho původního významu.

Jan Bradna, a Karel Kavička, aktivní činitelé snažící se o obnovu Mariánského sloupu, se k akci vyjádřili takto:„Uvědomujeme si, že nejde jen o věc organizační a finanční, ale hlavně o věc vzájemného pochopení, odpuštění a smíru. Pevně věříme, že toto naše snažení bude nakonec korunováno úspěchem a že najdeme shodu se všemi.“

Více informací se dočtete na: http://www.marianskysloup.cz

Comments