AKTUALITY‎ > ‎

Nelze evangelizovat bez dialogu

přidáno: 17. 5. 2014 14:14, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Kdo je v církvi povolán udělovat svátosti, musí ponechávat místo Boží milosti a nikoli klást překážky byrokratického typu, řekl papež František v dnešní homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

„Evangelizaci koná Bůh“ – tuto pravdu zdůraznil papež v protikladu k přepjatému byrokratismu, který někdy v církvi může lidem bránit v přístupu k Bohu. Vzor, ke kterému je třeba se vztahovat, představuje apoštol Filip, který v dnešním čtení ze Skutků apoštolů (8, 26-40) vynáší na světlo tři ryzí křesťanské kvality: poddajnost Duchu, dialog a důvěru v milost. První vyniká ve chvíli, kdy Duch ukazuje Filipovi, aby přerušil svou činnost a připojil se k vozu, na kterém cestoval z Jeruzaléma do Gazy komoří etiopské královny:

Filip poslechne. Je poddajný Pánovu volání. Určitě nechal stát spoustu věcí, které chtěl dělat, protože apoštolové se v té době plně věnovali evangelizaci. Nechává všeho a jde. Z toho vidíme, že bez této poddajnosti Božímu hlasu nemůže nikdo evangelizovat, nikdo nemůže zvěstovat Ježíše Krista, hlásá nanejvýš sebe sama. Bůh povolává a Bůh posílá Filipa na cestu. A Filip jde. Je poddajný.

Pro Filipa je setkání s etiopským komořím příležitostí ke hlásání evangelia. Tato zvěst, vysvětluje dále František, není však naukou spadlou shůry, vnucenou. Je to dialog, který apoštol začíná až skrupulózním respektováním duchovní vnímavosti toho, s kým mluví a který se v tu chvíli bezvýsledně pokouší číst a pochopit úryvek z proroka Izaiáše.

Nelze evangelizovat bez dialogu. Nelze, poněvadž musíš začít právě tam, kde se dotyčný člověk nachází. To je velmi důležité. Někdo řekne: »Ale otče, to je velká ztráta času, protože každý má svoje osudy a svoje ideje...« Více času však ztratil Bůh při stvoření světa a učinil jej dobrým! Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadž Bůh chce, abys mu hlásal evangelium a předal mu tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši. Ale takovému, jaký je, a ne takovému, jaký má být. Takovému jaký je nyní.

Filipova slova budí v etiopském hodnostáři touhu přijmout křest a jakmile cestou narazí na vodu, stane se tak. Filip udělí Etiopanovi křest, vysvětluje papež, „vloží jej do rukou Božích, do Jeho milosti. A tento hodnostář pak bude sám schopen předávat víru, což nám umožňuje lépe chápat skutečnost, že tím, kdo šíří evangelium, je sám Bůh.“

Pomysleme na tyto tři momenty evangelizace: poddajnost při hlásání evangelia, tedy konat to, k čemu posílá Bůh. Za druhé dialog s lidmi, tedy začínat tím, kde se nacházejí. A za třetí svěřit se milosti, která je důležitější než veškerá byrokracie, která tomu brání. Pamatujme si. Častokrát jsme my v církvi něčím na způsob firmy, která produkuje překážky, aby lidé nemohli dosáhnout milosti. Kéž nám Pán umožní to chápat.

Končil papež František dnešní ranní kázání. 

Comments