AKTUALITY‎ > ‎

Nemáme být kontrolory víry na pastoračních celnicích

přidáno: 29. 6. 2013 14:37, autor: Farnost Josefov

Papež František: Nemáme být kontrolory víry na pastoračních celnicích

Vatikán. Kdo se přiblíží k církvi, měl by nacházet otevřené dveře a nikoli kontrolory víry, řekl dnes papež František v homilii v kapli Domu sv. Marty. Se Svatým otcem koncelebrovali kard. Agostino Cacciavillan, emeritní předseda Správy majetku apoštolského stolce a několik dalších kněží.

Dnešní evangelium (Mk 10,13-16) podává, jak se Ježíš rozmrzel na učedníky zabraňující matkám, které přinášely děti k Ježíši, aby jim požehnal. „Někdy se Ježíš i rozzlobil - poznamenal papež František- ale pak učedníkům řekl: »Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království«. Víra Božího lidu je jednoduchá, možná bez tolikeré teologie, ale obsahuje takovou teologii, která se nemýlí, protože v ní působí Duch svatý,“ řekl dále Svatý otec, který pak citoval slova koncilní konstituce Lumen gentium: „celek věřících… se nemůže mýlit ve víře“ a dodal: „Chceš-li vědět, kdo je Maria, jdi k teologovi a ten ti to dobře vysvětlí. Ale chceš-li vědět, jak si osvojit lásku k Marii, jdi za Božím lidem, který to učí lépe.“ Boží lid – pokračoval papež František – se vždycky snaží přiblížit k Ježíšovi, někdy i trochu neodbytně, ale je to neodbytnost vlastní víře:

Vzpomínám si, že jednou, když jsem byl ve městě Salta na svátek tamějšího patrona, jedna prostá paní tam prosila kněze o požehnání. Ten jí odpověděl: »Dobře, ale byla jste přece na mši« a vysvětlil ji celou teologii požehnání při mši. Ona mu na to správně řekla: »Ach, ano, otče, děkuji, otče« a když kněz odešel, požádala jiného: »Mohl byste mi požehnat?« Celé to předchozí vysvětlení bylo zbytečné, protože ona potřebovala něco jiného, chtěla, aby se jí Pán dotknul přímo. Toto je víra, kterou stále nacházíme, a tuto víru vzbuzuje Duch svatý. My ji máme usnadňovat, umožňovat a pomáhat jí růst.

Papež pak zmínil další evangelní epizodu (Mk 10,46-52) se slepcem u Jericha, kterého učedníci okřikovali, aby přestal křičet: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou“:

Evangelium říká, že po něm chtěli, aby umlknul, chtěli, aby přestal volat a on volal ještě hlasitěji. Proč? Protože měl víru v Ježíše! Duch svatý mu vložil do srdce víru. Oni mu však říkali: „Ne, to nelze! Na Pána se nekřičí. Protokol to nedovoluje. Je to druhá božská osoba! Co děláš?…«

A pomysleme na mnohé křesťany:

Představme si dobré křesťany, s dobrou vůlí. Vezměme farní asistentku či asistenta, kteří přijímají snoubence a snoubenku. »Dobrý den, my dva bychom chtěli mít svatbu«. A místo aby jim odpověděli: »To je krásné!« řeknou »Dobře, posaďte se. Chcete-li svatbu se mší, tak stojí tolik a tolik…« Místo aby přijali dobrou zprávu - a sňatek je dobrá zpráva - řeknou: »Máte potvrzení o křtu, výborně, vše v pořádku« a vyprovodí je za dveře. Tito křesťané měli především děkovat Bohu za skutečnost nového manželství a přijmout snoubence s otevřenou náručí. Často si počínáme jako kontroloři víry, místo abychom lidem usnadňovali věřit.

Je to dávné pokušení, vysvětlil dále Svatý otec, totiž „ovládnout a trochu si Pána přivlastnit“, a podal další příklad:

Pomysleme na svobodnou matku, která přijde na faru a chce křest pro své dítě. A onen křesťan či křesťanka řekne: »Ale to nejde, protože nejsi vdaná!« Podívejme! Tak tato žena, která měla odvahu přivést na svět dítě a neposlat ho zpět Tomu, kdo jej poslal, nachází zavřené dveře. Máme-li tento postoj, jdeme-li tímto směrem, neprokazujeme lidem dobro, neprokazujeme dobro Božímu lidu. Ježíš ustanovil sedm svátostí a my tímto postojem zavádíme osmou - svátost pastorační celnice!

Ježíš se „rozmrzel“ (Mk 10,14), když to viděl, protože bylo špatně nakládáno s „jeho věřícím lidem, lidmi, které velice miluje“, podotknul papež.

Mysleme dnes na Ježíše, který chce, aby se s Ním sblížili všichni; mysleme na svatý lid Boží, prostý lid, který se chce s Ježíšem sblížit. A mysleme na mnohé křesťany, kteří mají dobrou vůli, ale jsou pomýlení a místo aby otevírali dveře, tak je zavírají… Prosme Pána, aby všichni, kdo se přiblíží k církvi, nacházeli otevřené dveře, otevřené pro setkání s Ježíšovou láskou. O tuto milost prosme.

Končil papež František dnešní homilii.

Comments