AKTUALITY‎ > ‎

Noc kostelů pátek 27. 05. 2011 JOSEFOV - 2. ročník účasti

přidáno: 21. 5. 2011 8:48, autor: Petr Boháč

Noc kostelů pátek 27. 05. 2011 JOSEFOV - 2. ročník účasti

Farní kostel Nanebevstoupení PáněJaroměř-Josefov, kostel Nanebevstoupení Páně

Program Noci kostelů 27. května 2011

17:4518:00Vyzvánění zvony »»»»»» Moje Noc
18:0018:40Mše svatá s výzvou k přinášení proseb do připraveného koše »»»»»» Moje Noc
18:4019:00Májová pobožnost »»»»»» Moje Noc
19:0019:30Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
19:3020:30Varhanní skladby s odborným výkladem a prohlídkou varhan »»»»»» Moje Noc
20:3021:00Promítání nového filmu o blahoslaveném papeži Janu Pavlu II. »»»»»» Moje Noc
21:0021:30Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí s přímluvnou modlitbou a žehnáním do světových stran »»»»»» Moje Noc
21:3021:30Závěrečná modlitba a požehnání městu a všem, kteří v něm přebývají »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Posádkový kostel Nanebevstoupení Páně v pevnosti Josefov.

Kde se nachází: Masarykovo náměstí v centru města Josefov

Okolnosti vzniku, co připomíná: Výstavba chrámu v pevnosti Josefov, přislíbená již osídlovacím patentem císaře Josefa II, se zpozdila kvůli nedostatku finančních prostředků. Základní kámen kostela byl za doprovodu dělostřeleckých salv slavnostně položen v dubnu roku 1805 do míst budoucího hlavního oltáře, čemuž předcházelo ještě vyznačení obrysu svatostánku vojáky zákopnického sboru. Stavba byla ukončena v roce 1810 a v září 1811 se konala velkolepá slavnost svěcení tohoto kostela, po které byl svěřen do rukou vojenského duchovního správce.

Souvislosti: Kostel postavený v empírovém slohu dotváří harmonicky sladěnou podobu města. Mramorová deska nad portálem průčelí nese nápis F II. MDCCCV (František II. 1805). K monumentálnímu hlavnímu vchodu vede 11 schodů. Hranolová patrová věž se čtyřmi zvony měří 54 metrů. Původní empírový oltář byl počátkem 20. století nahrazen novým. Vpravo od oltáře se nachází památník generála Mořice Lacyho přesunutý sem ze zbrojnice, který nese nápis znějící v překladu: „Císař Josef II. Mořici Lacymu za jeho radu a vyhledání místa k založení přepevné tvrze. Roku 1787“. Z věže josefovského kostela objevil dne 17.02.1826 matematik, hvězdář a setník řadového pěšího pluku č. 18 Vilém z Biely kometu, která byla po něm pojmenována „Biela“.

http://www.farnostjosefov.cz/

GPS 50°20'20.697"N, 15°55'51.800"E

Kostel Nanebevstoupení Páně v Pevnosti JosefovComments