AKTUALITY‎ > ‎

Novinka v Římském misálu

přidáno: 29. 6. 2013 14:43, autor: Farnost Josefov

Novinka v Římském misálu

Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti rozhodla, že do eucharistických modliteb v Římském misálu bude zařazeno také jméno sv. Josefa, a to hned po jménu Panny Marie.

Sv. Josef Nazaretský byl „ustanoven hlavou rodiny našeho Pána“, je příkladem „velkorysé pokory, dokázal naplnit „poslání, jehož se mu v dějinách spásy dostalo“ a stal se „svědkem prostých lidských ctností“ nezbytných k tomu, aby lidé byli čestnými a autentickými Kristovými svědky. Tak vysvětluje dnes zveřejněný dekret jmenovaného vatikánského úřadu, proč se má jméno sv. Josefa napříště objevit ve všech eucharistických modlitbách.

Jak dodává dekret, sv. Josef byl „vždy uctíván Božím lidem jako opora mystického těla, kterým je Církev“, jako „snoubenec Matky Boží a nebeský patron celé Církve“. Z toho důvodu již Jan XXIII. v době Druhého vatikánského koncilu chtěl, „aby jeho jméno bylo přidáno do pradávného Římského kánonu“ (I. eucharistická modlitba). Nyní papež František odpovídá na podněty přicházející z mnoha stran a potvrzuje to, co přijal již Benedikt XVI., totiž že má být jméno sv. Josefa, snoubence P. Marie, od nynějška zařazeno také do II., III. a IV. eucharistické modlitby ve třetí typické edici Římského misálu.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti připojuje k dekretu datovanému 1. května 2013 překlady změny ve znění eucharistických modliteb v hlavních západních jazycích. V dalších – včetně češtiny – mají být vypracovány lokálními biskupskými konferencemi a předloženy ke schválení Apoštolskému stolci.

Latinské oficiální znění: cum beáto Ioseph, eius Sponso

Česky (neoficiální znění):

II. eucharistická modlitba
...se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly...

III. eucharistická modlitba
...s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly...

IV. eucharistická modlitba
... s blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly...


Comments