AKTUALITY‎ > ‎

Oprava bočního schodiště kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově

přidáno: 10. 9. 2011 14:26, autor: Petr Boháč

Oprava bočního schodiště kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově

Předmětem díla je oprava schodiště kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově, 
konkrétně se jedná o opravu  bočního schodiště vstupu do pevnostního kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově. 

Na akci byla provedena demontáž stávajícího schodiště.  Dožilé  schodišťové stupně   budou nahrazeny novými stupni, Po sejmutí kamenných stupňů  byla provedena  sanace základu  a jeho doplnění v plné mase  pod schodištěm. První schod je osazen do nově vytvořeného betonového základu.Základy pod schodiště  byly dozděny cihlovým zdivem a bylo osazeno schodiště včetně podesty.

Tato akce obnovy nemovité kulturní památky bude prováděna v roce 2011 s využitím příspěvku poskytnutého z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Poskytovatelem příspěvku je Ministerstvo kultury ČR.

Fotogalerie_99  Fotogalerie_99  Fotogalerie_99  Fotogalerie_99  Fotogalerie_99  Fotogalerie_99


Comments