AKTUALITY‎ > ‎

Památka a zjevení Panny Marie Guadalupské - 12. prosinec

přidáno: 10. 12. 2011 14:38, autor: Petr Boháč
Zjevení panny Marie Guadalupské  

Vizionář Juan Diego se narodil roku 1474 a dostal jméno, které v aztéckém jazyce znamená Zpívající orel. Pokřtěný byl roku 1525. Se svým strýcem Bernardem byli jedněmi z prvních indiánů, které francouzští misionáři obrátili na křesťanskou víru. Juan byl ženatý, ale brzy se stal bezdětným vdovcem. Na svátek Neposkvrněného Početí, 8. prosince, když šel do vzdáleného kostela v Santiagu na mši svatou, uslyšel cestou kolem skalnatého kopce Tepeyac nezvykle pěkný ptačí zpěv a náhle uviděl zjevení krásné Paní v modrém plášti, obklopené zlatou září. Paní mu řekla: "Jsem svatá Panna, Matka našeho Boha, původce života Stvořitele všech věcí a Pána nebe i země." A neobyčejně laskavým hlasem požádala Juana o postavení kostela na tom místě, odkud by chtěla pomáhat všem lidem.

Biskup - františkán Juan de Zumarraga, však indiánovi nevěřil. Až teprve, když přinesl Juan viditelné znamení od Paní - překrásné kastilské růže, které natrhal za mrazu na vrcholku kopce a obraz Panny Marie, zázračně objevený na Juanově plášti, prosil za odpuštění, že nevěřil Mariinu přání. Biskup ihned přenesl plášť s obrazem do své domácí kaple. Druhý den jej zástupy lidí přenesly do kostela. Zanedlouho byla postavena na Tepeyacu nová kaple a Juan Diego ji měl na starosti. Věnoval se trvale příchozím poutníkům a pomáhal připravovat Indiány k přijetí svátosti křtu. Zemřel roku 1548 ve věku 74 let. Roku 1990 ho Jan Pavel II. blahořečil.

30. července bude v Guadalupě papež Jan Pavel II. mexického indiána Juana Diega svatořečit. Pro celé Mexiko to bude velkolepá slavnost, protože Panna Maria Guadalupská je pro množství zázraků uctívána po celém světě.

Zjevení Matky Boží na pahorku Tepeyac v Mexiku, znamenaly obrat v evangelizaci Ameriky.
Zjevení Panny Marie bylo pojmenované dle jejího přání Guadalupe - v domorodém jazyce "de Guatlashupe", tj. "Pošlapaný kamenný had". Tím dala na srozuměnou, že přemohla pohanského boha Quetzalcoatla, kterého Aztékové uctívali v podobě opeřeného hada a kterému obětovali množství lidí. Indiáni také pochopili bohatou symboliku na zázračném obraze, jim tak srozumitelnou. Výzkumy astronomů v roce 1981 také potvrdily, že seskupení hvězd na plášti Panny Marie odpovídá poloze hvězd z roku 1531 - v době zjevení.

Mariánské zjevení v Tepeyacu způsobilo všestranné a hromadné obrácení domorodců - pohanů - denně se jich hlásilo s žádostí o křest na misijních stanicích desítky tisíc. V průběhu let 1532 -1538 se obrátilo ke křesťanství 9 milionů Mexičanů. To je skutečnost, která nemá v dějinách obdoby.

Roku 1557 potvrdil mexický arcibiskup pravost guadalupských zjevení. Roku 1737, kdy - jak Mexičané věří, byla zásluhou Panny Marie vyhlazena v Mexiku epidemie tyfu, byla úředně prohlášena Panna Maria Guadalupská za hlavní patronku "Nového Španělska".

Dnes je její obraz vidět po celé zemi a Tepeyac přitahuje ohromné davy návštěvníků, zejména ve dnech jejího svátku - 12. prosince. Již týden předtím směřují poutníci k moderní bazilice "Naši paní Gaudalupské" na úpatí kopce. Je to rozlehlá krásná stavba, která pojme tisíce lidí. Obraz Panny Marie je umístěn za hlavním oltářem a poutníci se k němu přibližují na kolenou, dnes už pomocí soustavy pohyblivých chodníků. Návaly poutníků jsou totiž tak veliké, že není možné je jinak zvládnout. V roce 1989 navštívili poutní místo asi 3 miliony lidí. Jsou zde napsaná slova, která vyřkla Svata Panna, když se zjevila Juanovi Diegiovi: "Což nejsem tvoje matka?"

"Tmavá Panna z Guadalupe" je v celé Latinské Americe všudypřítomná. Její obrazy a sošky zahrnuté květinami zdobí krásné byty i chudé chatrče. Její obrazy se najdou i na veřejných prostorách, v restauracích, továrnách, dílnách. Rodiče po ní pojmenovávají své děti - Lupa, Lupina, Guadalupina …

Roku 1945 byla Svatá Panna Guadalupská prohlášena Svatým stolcem patronkou a ochránkyní Latinské Ameriky. Roku 1979 navštívil Jan Pavel II. jako první papež poutní kostel a roku 1992 otevřel ve Svatopetrském chrámu kapli k poctě P. Marie Guadalupské.


 

Comments