AKTUALITY‎ > ‎

Pán mění realitu zevnitř, trpělivostí a láskou

přidáno: 3. 2. 2016 2:06, autor: Farnost Josefov

Papež František na Nový rok, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry, dobrý den a požehnaný nový rok!

Je hezké poblahopřát si na začátku roku. Obnovujeme tak vzájemně přání, aby to, co nás čeká, bylo trochu lepší. Je to vlastně znamení naděje, která nás oživuje a vybízí věřit v život. Víme však, že s novým rokem se všechno nezmění a že mnohé včerejší problémy zůstanou také zítra. Chtěl bych vám tedy adresovat blahopřání podepřené reálnou nadějí, která plyne z dnešní liturgie.

Je tvořeno slovy, kterými chce svému lidu žehnat Pán: „Hospodin ať nad vámi rozjasní svou tvář. ... Hospodin ať k vám obrátí svou tvář“ (Nm 6,25-26). Přeji vám totéž: Pán ať na vás pohlédne a můžete se radovat s vědomím, že Jeho milosrdná tvář, zářivější než slunce, se nad vámi každý den rozjasní a nikdy nezmizí! Objevení Boží tváře obnovuje život. Bůh je totiž Otec zamilovaný v člověka a nikdy Jej neomrzí začínat s námi od začátku, aby nás obnovil. Pán s námi má trpělivost. Neunaví se, má-li s námi znovu začínat pokaždé, když padneme.

Pán však neslibuje kouzelné změny, nepoužívá kouzelnou hůlku. Rád mění realitu zevnitř, trpělivostí a láskou; žádá si vstoupit do našeho života jako déšť do země, aby vzešly plody. A stále nás očekává a něžně nás pozoruje. Každé ráno po probuzení můžeme říci: „Pán ať nade mnou dnes rozjasní svoji tvář.“ Biblické požehnání pak pokračuje: „Pán ať tě naplní pokojem“ (v.26). Dnes slavíme Světový den míru, jehož motto zní: „Přemáhej lhostejnost a zjednávej pokoj“. Pokoj, který chce Bůh Otec ve světě rozsévat, musíme pěstovat. A nejenom to, musíme jej „dobýt“. To obnáší opravdový a skutečný boj, duchovní boj, který probíhá v našem srdci. Nepřítelem pokoje totiž není pouze válka, ale také lhostejnost, která svádí k tomu, abychom se starali jenom o sebe, a vytváří bariéry, podezření, obavy a uzavřenost. To jsou nepřátelé míru. Máme, díky Bohu, spoustu informací, ale někdy jsme tak zaplaveni zprávami, že ztrácíme kontakt s realitou, s bratrem a sestrou, kteří nás potřebují. Začněme v tomto roce otevírat srdce, probouzet pozornost k bližnímu, k tomu, kdo je nejblíže. To je cesta, jak zjednat pokoj.

Ať nám v tom pomáhá Královna pokoje, Matka Boží, jejíž svátek dnes slavíme. Dnešní evangelium o ní říká, že „všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“(Lk 2, 19). Naděje a starosti, vděčnost a problémy – všechno, co se v životě stalo, se v Mariině srdci stává modlitbou, dialogem s Bohem. A tak jedná také s námi: uchovává radosti a rozvazuje uzly našeho života a přivádí nás k Pánu. Svěřme této Matce nový rok, aby se rozmáhal pokoj a milosrdenství.

Přeložil Milan Glaser 

Comments