AKTUALITY‎ > ‎

Papež: Být biskupem je služba, nikoli vyznamenání

přidáno: 9. 4. 2016 15:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 9. 4. 2016 15:18 ]

Papež: Být biskupem je služba, nikoli vyznamenání

Vatikán. Ve Svatopetrské bazilice dnes papež František slavil eucharistii, při níž udělil biskupské svěcení dvěma kněžím římské kurie, mons. Peterovi Brianovi, nunciovi Jihoafrické republiky, Botswany, Lesotha a Namibie, a mons. Miguelovi Ángelovi Ayuso Guixotovi, sekretáři Papežské rady pro mezináboženský dialog.

„Srdce neustále pohroužené v modlitbě, vnímavost pro svoje „nejbližší bližní“, schopnost hledět každému člověku zpříma do očí a stálý duch služby – to jsou charakteristiky biskupa, jak je nastínil Petrův nástupce ve svojí homilii. Použil přitom - jako obvykle při udělování svátosti svěcení - homiletický vzor římského pontifikálu, který průběžně spatra doplňoval:

Biskupská hodnost je název služby, nikoli vyznamenání. Biskup totiž spíše vykonává službu než vládu, podle Mistrova přikázání: »Kdo je mezi vámi největší, ať si počíná jako nejmenší. Kdo vládne, ať to činí jako ten, kdo slouží.« Buďte služebníky všech, těch největších i těch nejmenších. Vždycky však služebníky.

Biskup – pokračoval papež František – je bezprostředně »Kristem, který káže« Boží Slovo při každé příležitosti. Je »Kristem, který vytváří církev« a »řídí ji« povzbuzováním a napomínáním, »velkodušností a učením«. Biskup však vůbec neexistuje – dodal – pokud není neustále na kolenou.“

Nezapomínejte, že prvním úkolem biskupa je modlitba, jak to řekl Petr v den volby sedmi diakonů. Druhým úkolem je hlásání Slova. Potom nastupují další, ale prvním je modlitba.. Pokud se biskup nemodlí, nemůže dělat nic.

Svoji pastorační zkušenost pak papež František vyjádřil poukazem na často se vyskytující negativní příklad, když totiž biskup nemá čas pro svoje kněze a diakony, kteří jsou jeho první rodinou.

Je k pláči, když slyšíš kněze vyprávět, jak žádal svého biskupa o rozhovor a sekretář mu odpověděl, že biskup má tolik práce, že setkání nebude možné dříve, než za tři měsíce. Pokud nemáš rád svého prvního bližního (kněze), nebudeš nikdy schopen mít rád všechny lidi.

A stejně je třeba, aby byl biskup nablízku komukoliv ze svého stádce. „Za každým papírem – podotkl papež – je člověk. Za každým dopisem, který dostáváte, je člověk. Kéž tohoto člověka vždycky můžete a dovedete poznat.“

Být nablízku chudým, bezmocným a těm, kdo jsou v nouzi a touží po přijetí. Dívejte se věřícím do očí. Nikoli úkosem, ale zpříma, abyste spatřili srdce. A ať tvůj věřící – kněz, diakon či laik – může nahlédnout do tvého srdce. Dívejte se vždycky do srdce.

Řekl mimo jiné papež František v dnešní homilii při udílení biskupského svěcení dvěma svým spolupracovníkům z římské kurie. 

Comments