AKTUALITY‎ > ‎

PAPEŽ: DISCIPLÍNA SE MŮŽE MĚNIT

přidáno: 27. 12. 2014 11:05, autor: Farnost Josefov

Papež připomněl, co se stalo, když Pius XII. změnil disciplínu ohledně eucharistického půstu. Snesla se na něj sprška obvinění z hereze: "Někteří z vás to možná pamatují. Nebylo možné se napít ani kapky vody. Ani to! Aby si člověk mohl vyčistit zuby, musel to udělat tak, aby nepolkl vodu. Já sám jako chlapec jsem se šel vyzpovídat, že jsem byl u přijímání, protože jsem si myslel, že kapka vody se dostala dovnitř."

Image


Dotaz na Ježíše, jakou mocí koná zázraky, ukazuje pokrytecká srdce farizejů. Papež František při svém kázání v Domu sv. Marty vysvětluje, že "farizeje nezajímala pravda, hledali jen své vlastní zájmy a chodili po větru: 'Je výhodné jít sem, je výhodné jít tam...'. Byli jako korouhvičky, že? Všichni! Chyběla pevnost. Srdce nepevné. A tak vyjednávali o všem: vyjednávali o vnitřní svobodě, vyjednávali o víře, vyjednávali o vlasti, o všem kromě zdání. Záleželo jim na tom, aby se dobře dostali z každé situace."

 

Byli to oportunisté, vysvětluje papež, protože "využívali situací. Přesto mi někdo z vás může namítnout: 'Ale otče, tito lidé zachovávali zákon: v sobotu neušli více než sto metrů – či nevím kolik bylo dovoleno – nikdy, nikdy nešli ke stolu bez umytých rukou a rituálního umývání; ale byli to lidé velmi observantní, velmi jistí ve svých zvycích.' Ano, to je pravda, ale pouze zdánlivě. Byli silní, ale jen navenek. Byli zkostnatělí. (doslova pokrytí sádrou, pozn. překl.). Srdce bylo velmi slabé, nevěděli, v co věřili. Proto byl jejich život - ta vnější část - zcela spořádaný, ale srdce se zmítalo sem a tam: srdce slabé a kůže zkamenělá, silná, tvrdá. Ježíš nás naopak učí, že křesťan má mít silné srdce, pevné srdce, srdce, které roste na skále, kterou je Kristus, a pak způsobu, jak kráčet, kráčet opatrně."

 

"Nevyjednává se o srdci, nevyjednává se o skále. Skalou je Kristus, o ní se nevyjednává!", říká papež. "Toto je drama pokrytectví těchto lidí. A Ježíš nikdy nevyjednával o svém srdci Syna Otce, ale byl tolik otevřený lidu, že hledal cesty, jak pomoci. 'Ale to se nemůže udělat; naše disciplína, naše doktrína říká, že se to nemůže udělat!' říkali. 'Proč tví učedníci jedí obilí z pole, když kráčejí v sobotní den? To se nesmí dělat!' Byli tak rigidní ve své disciplíně: 'Ne, disciplína je nedotknutelná, je svatá'"

 

Papež připomněl, co se stalo, když papež Pius XII. změnil disciplínu ohledně eucharistického půstu. Snesla se na něj sprška obvinění z hereze: "Někteří z vás to možná pamatují. Nebylo možné se napít ani kapky vody. Ani to! Aby si člověk mohl vyčistit zuby, musel to udělat tak, aby nepolkl vodu. Já sám jako chlapec jsem se šel vyzpovídat, že jsem byl u přijímání, protože jsem si myslel, že kapka vody se dostala dovnitř. Je to pravda nebo ne? Je to pravda. Když Pius XII. změnil disciplínu – Ó, hereze? Ne! Sáhl na disciplínu církve! - tolik farizejů se pohoršilo, tolik. Neboť Pius XII. jednal jako Ježíš - viděl lidskou potřebu. Ubozí lidé, v takovém horku...tihle kněží, kteří sloužili tři mše, poslední v jednu hodinu po poledni, v půstu. Disciplína církve! A tito farizejové měli – 'naše disciplína' – tak tvrdou kůži, ale také, jak říká Ježíš, 'rozkládající se srdce', byli slabí, slabí až k hnilobnému rozkladu. Temní v srdci.".

 

Papež říká, že to je drama těchto lidí a je třeba se mít na pozoru: "Také náš život se může stát takovým. A někdy, přiznám se vám k jedné věci, když jsem viděl takového křesťana nebo křesťanku se slabým, nestálým, na skále - Ježíši – neukotveným srdcem, a navenek velmi rigidního, prosil jsem Pána: 'Pane, hoď před něj slupku od banánu, ať pořádně uklouzne, ať se zastydí, že je hříšník a tak potká Tebe, který jsi Spasitel.'"

 

zdroj: Famiglia Cristiana

 

Comments