AKTUALITY‎ > ‎

Dnešní církev potřebuje svědky, mučedníky...

přidáno: 9. 4. 2016 15:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 9. 4. 2016 15:33 ]

Papež: Dnešní církev potřebuje svědky, mučedníky...

Vatikán. Svatí všedního života a mučedníci dneška posouvají církev vpřed svým koherentním a odvážným dosvědčováním vzkříšeného Ježíše, působením Ducha svatého – tak lze shrnout, co papež František kázal dnes ráno při eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

První čtení ze Skutků apoštolů (5,27-33) mluví o odvaze Petra, který po uzdravení ochrnulého hlásá Ježíšovo vzkříšení před členy velerady, kteří se rozezlili a chtěli jej usmrtit. Bylo mu zakázáno učit v Ježíšově jménu, ale on hlásá evangelium dál, protože – jak vysvětluje velekněžím - »více je třeba poslouchat Boha než lidi«. „Tento odvážný Petr – řekl papež – nemá co do činění s oním zbabělým Petrem z večera Zeleného čtvrtku, kdy ze strachu třikrát zapřel Pána. Nyní Petr mocně dosvědčuje. Křesťanské svědectví – poznamenal dále – vede toutéž, Ježíšovou cestou: dává život. Křesťan tím či oním způsobem žije v pravém svědectví.“

Spojitost života s tím, co jsme viděli a slyšeli, je vlastním počátkem svědectví. Křesťanské svědectví je však něco jiného. Není jenom toho, kdo svědectví vydává. Křesťanské svědectví je vždycky vydáváno ve dvou. »My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý« (Sk 4,32). Bez Ducha svatého neexistuje křesťanské svědectví, poněvadž křesťanské svědectví, křesťanský život je milost, kterou nám dává Pán Duchem svatým.

„Bez Ducha – pokračoval papež – nedovedeme být svědky. Svědkem je ten, kdo je koherentní s tím, co říká, co dělá a s tím, co dostal, tedy s Duchem svatým. Toto je křesťanská odvaha, toto je svědectví.“

Je to svědectví mnoha našich dnešních mučedníků, vyhnaných ze svojí země, prchajících, pronásledovaných a podřezaných. Mají odvahu vyznávat Ježíše ve chvíli smrti. Je to svědectví křesťanů, kteří žijí svůj život seriózně a říkají: »Nemohu to udělat, nemohu někomu ublížit, nemohu podvádět, nemohu vést polovičatý život, musím vydávat svědectví«. A tímto svědectvím je říkat to, co ve víře viděl a slyšel, tedy Ježíše Krista, působením Ducha svatého, kterého dostal darem.

„V těžkých chvílích dějin – řekl dále papež – se říkává, že »vlast potřebuje hrdiny«. A je to pravda, je to správné. Co však dnes potřebuje církev? – Svědky, mučedníky...“

Právě svědky, tedy svaté všedních dnů, žijící řádně a koherentně, a také ty, kteří svědčí až do konce, až do smrti. Ti jsou živou krví církve, ti posouvají církev vpřed. Svědkové, kteří dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých, že Ježíš je živý a svědčí důsledností svého života a Duchem svatým, kterého dostali darem.

Končil papež František ranní kázání v kapli Domu sv. Marty. 

Comments