AKTUALITY‎ > ‎

Papež František: Bůh nás nespasil listinou či dekretem, nýbrž láskou

přidáno: 27. 4. 2013 16:09, autor: Farnost Josefov

Papež František: Bůh nás nespasil listinou či dekretem, nýbrž láskou

Vatikán. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. U těchto Ježíšových slov, s kterými se obrací k Nikodémovi, se zastavil Svatý otec ve své dnešní homilii. Při eucharistii v kapli Domu sv. Marty koncelebrovali Otcové kardinálové Angelo Sodano a Angelo Comastri. Byli přítomni zaměstnanci Stavební huti baziliky sv. Petra (tzv. Fabbrica di San Pietro) a italská ministryně vnitra s rodinou.

Pán nám přináší spásu ve své lásce, zdůraznil papež František. Nejsme spaseni jeho listem či dekretem, nýbrž Boží láskou. Jeho láska je tak velká, že jej pobízí, aby poslal svého Syna, který se s námi sjednotil a putoval s námi. Tento Syn nám přináší spásu – co však je spása, dotazoval se papež? Co znamená být spasen? Znamená to opětovně od Pána nabýt důstojnost Božích dětí, kterou jsme ztratili. Znamená to znovu získat naději, vysvětlil Svatý otec.

Důstojnost Božích dětí stále roste až do definitivního setkání s Pánem. Taková je cesta spásy, která je pouze cestou lásky. Jsme jí hodni, jsme mužové a ženy naděje. Toto znamená být spaseni láskou, pokračoval papež a upozornil pak: Potíž nastává, když se někdy chceme spasit sami. Domníváme se, že na to stačíme. Zakládáme například svou jistotu na majetku a myslíme si: Mám jistotu peněz, nic pro mne není problém. Mám také důstojnost – důstojnost bohatého člověka.

To však nestačí, podotkl papež. Pomysleme na evangelní podobenství o bohatém člověku, který měl přeplněné sýpky a rozhodl se proto udělat ještě větší a potom klidně žít. Pán mu řekl – Blázne, ještě této noci zemřeš. Takováto spása tedy není pravá – je provizorní, zdánlivá.

Jindy se domníváme, že se spasíme marnivostí, pýchou, přesvědčením o vlastní moci. Také tudy spása nevede – za marnivostí a pýchou skrýváme svou ubohost a hřích. Rovněž tato cesta končí. Pravá spása, zdůraznil papež, spočívá v důstojnosti, kterou nám Bůh opět daroval, v naději, kterou nám Kristus dal svým Vzkříšením.

Učiňme tedy dnes úkon víry a vyznejme: Pane, věřím. Věřím v tvou lásku. Věřím, že Tvá láska mne spasila. Věřím, že tvá láska mi dala onu důstojnost, kterou jsem neměl. Věřím, že tvá láska mi dodává naději, vyzýval Svatý otec. Je krásné věřit v Boží lásku, uzavřel papež František. To je pravda našeho života. Vyznejme tedy víru v Boží lásku a otevřme srdce, aby tato láska přišla, naplnila nás a podnítila naši lásku k druhým. 

Comments