AKTUALITY‎ > ‎

Papež František: Ideologové kříží cestu lásce i kráse

přidáno: 27. 4. 2013 16:17, autor: Farnost Josefov

Papež František: Ideologové kříží cestu lásce i kráse

Vatikán. Dnešní čtení ze Skutků apoštolů líčí Šavlovo obrácení (Sk 9,1-20), zatímco úryvek z Janova evangelia (Jan 6,52-59) vypráví o Ježíšově vystoupení v synagoze v Kafarnau. V obou zaznívá Ježíšův hlas, na který se Svatý otec zaměřil ve své dnešní ranní homilii. Ježíš hovoří k Šavlovi, Ananiášovi a také k učitelům Zákona. Ježíšův hlas prochází naší myslí a dospívá až do srdce, neboť Pán hledá naše obrácení. Šavel a Ananiáš reagují s rozpaky, avšak s otevřeným srdcem; zatímco učitelé Zákona Ježíšova slova tvrdě odsuzují, podotkl papež:

Pavel a Ananiáš odpovídají jako velké postavy dějin spásy, jako Jeremiáš nebo Izaiáš. Také Mojžíš cítil svou nedostatečnost, když říkal: Ale Pane, já přeci neumím mluvit, jak to vše mám Egypťanům vyložit? Nebo Maria, když namítala: Pane, vždyť nežiji v manželství. To vše jsou pokorné odpovědi člověka, který přijímá Boží slovo srdcem. Učitelé reagují pouze rozumově – nevědí, že Boží Slovo má zasáhnout srdce, nevědí nic o konverzi.

Papež pak vysvětlil, kdo jsou ti, kteří na Ježíšův hlas odpovídají pouze v mysli.

Jsou to velcí ideologové. Ježíšovo Slovo směřuje k srdci, protože je Slovem lásky. Je to krásné Slovo, které nás přivádí k lásce, nutí nás milovat. Ideologové kříží cestu lásce i kráse. Čteme: Přeli se mezi sebou a říkali: Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo? Byl to pro ně intelektuální problém. Když však do církve vstoupí ideologie, když ideologie vstoupí do inteligence evangelia, už ničemu nerozumíme.

Jsou to lidé, kteří jdou “cestou povinnosti”, pokračoval Svatý otec. Ve svém moralizujícím výkladu chtějí z evangelia uskutečnit pouze to, co rozumově chápou. Nestojí však na cestě obrácení – onoho obrácení, ke kterému nás Ježíš vyzývá:

Tito lidé, ubírající se cestou povinnosti, pak svalují veškerou její tíži na záda věřících. Ideologové evangelium překrucují, neboť každá ideologická interpretace – ať již pochází z jakékoliv strany – je paděláním evangelia. Jak si můžeme všimnout v dějinách církve, stávájí se z těchto ideologů nakonec intelektuálové bez talentu, moralisté bez špetky dobra. O kráse ani nemluvě, protože tu nechápou vůbec.

Cesta lásky a cesta evangelia je naopak jednoduchá, upozornil Svatý otec. Touto cestou se vydali světci.

Světci jsou lidé, kteří církev nesou kupředu, po cestě obrácení, pokory a lásky, po cestě srdce a krásy…Prosme proto dnes Pána za církev, aby ji osvobodil od jakékoliv ideologické interpretace a otevřel jí srdce. Kéž by se srdce naší Matky církve otevřelo jednoduchosti a čistotě evangelia. Písmo hovoří o lásce, vede k lásce a je velmi krásné. Tuto krásu předává i nám, abychom i my byli krásnější díky kráse svatosti. Prosme tedy dnes za církev,

Zakončil Svatý otec svou homilii v kapli Domu sv.Marty. Dnešní ranní mše svaté se účastnili zaměstnanci Vatikánské tiskárny a listu L´Osservatore Romano

Comments