AKTUALITY‎ > ‎

Papež František k výročí Druhého vatikánského koncilu - Neodporovat Duchu svatému

přidáno: 27. 4. 2013 16:11, autor: Farnost Josefov

Papež František k výročí Druhého vatikánského koncilu

Vatikán. „Duch svatý pobízí lidi a církev jít dopředu, ale my odporujeme a nechceme změnu,“ řekl dnes ráno papež František v homilii během soukromé eucharistie v kapli Domu sv. Marty za účasti zaměstnanců governatorátu městského státu Vatikán. Na dnešek připadají 86. narozeniny Benedikta XVI. a papež František to připomněl hned v úvodu mše svaté:

Obětujme tuto mši za něho, aby Pán byl s ním, sílil jej a těšil.

V homilii pak Svatý otec pokračoval v komentáři čtení ze Skutků apoštolů, které v dnešní liturgii podává rozhodná slova sv. Štěpána ukamenovaného za zvěst o Vzkříšeném Kristu: „Vy tvrdošíjní, vy vždycky odporujete Duchu svatému“ (Sk7,51). Štěpán pak připomíná ty, kteří pronásledovali proroky, zabili je a potom jim vystavěli krásné náhrobky. Také Ježíš – podotkl papež František – připomíná Emauzským učedníkům: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci“ (Lk 24,25) a „také mezi námi – dodal Svatý otec – vždycky existuje odpor proti Duchu svatému“:

Abychom to řekli jasně: Duch svatý nás obtěžuje, protože nás nutí se hnout a jít a pobízí církev, aby se ubírala vpřed. A my jsme jako Petr na hoře Proměnění: »Ach, jak je krásné přebývat tady společně«.. jen ať nás nechá. Chceme, aby se Duch svatý utišil… chceme si ochočit Ducha svatého. A to nejde. Protože On je Bůh. On je oním vanutím, o kterém nevíš, odkud přichází a kam jde. Je silou Boží a dodává nám útěchu a sílu, abychom šli vpřed. Avšak, jít vpřed, obtěžuje. Pohodlí je hezčí.

Dnes se zdá – pokračoval papež – že jsme „všichni spokojeni“ s přítomností Ducha svatého, ale „není tomu tak. Toto pokušení je stále dnešní. Jenom jeden příklad, pomysleme na koncil“:

Koncil byl hezkým dílem Ducha svatého. Vzpomeňme na papeže Jana, vypadal jako dobrý farář, byl poslušný Duchu svatému a jednal podle toho. Avšak, učinili jsme po padesáti letech všechno, co nám Duch svatý na koncilu řekl? Nikoli. Slavíme toto výročí, uděláme pomník, ale jenom ať neobtěžuje. Nechceme změnu. Ba více: jsou hlasy, které chtějí jít nazpět. Tomu se říká tvrdošíjnost, toto je snaha ochočit si Ducha svatého, toto je nechápavost a zdráhavost srdce.

A totéž – pokračoval papež – děje se také v našem osobním životě. „Duch nás pobízí vydat se cestou více evangelní, ale my odporujeme. Přitom však je právě Duch svatý tím, který nás osvobozuje Ježíšovou svobodou a svobodou dětí Božích:

Neodporovat Duchu svatému – toto je milost, o kterou bych rád, abychom Pána všichni prosili. O poddajnost Duchu svatému, onomu Duchu, který k nám přichází a vede nás vpřed cestou svatosti, onou tak krásnou svatostí církve; o milost poddajnosti Duch svatému. Kéž se tak stane.

Řekl papež František v dnešní homilii při eucharistii v kapli Domu sv. Marty. 

Comments