AKTUALITY‎ > ‎

Papež k atentátům v Paříži: Ospravedlňovat násilí užitím Božího jména je rouhání

přidáno: 19. 12. 2015 15:51, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Na Svatopetrské náměstí přišlo dnes před polednem velké množství lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu nedělní promluvu. Petrův nástupce jich oslovil přibližně šedesát tisíc. Svoji promluvu věnoval jako obvykle výkladu nedělního evangelia (Mk 13,24-32), ve kterém mluví Ježíš o posledních událostech lidských dějin. Papež František mimo jiné řekl:

Naším konečným cílem je setkání se vzkříšeným Pánem. A já bych se vás chtěl zeptat: kdo z vás o tom přemýšlí? Přijde den, kdy se setkám tváří v tvář s Pánem.. Toto setkání je naším cílem. Neočekáváme čas nebo místo, nýbrž osobní setkání s Ježíšem. Problémem proto není, „kdy“ nastanou varovná znamení posledních časů, nýbrž připravenost na toto setkání. A nejde ani o to vědět, „jak“ tyto věci nastanou, nýbrž „jak“ si máme počínat dnes v jejich očekávání. Jsme povoláni žít přítomnost, vytvářet svoji budoucnost klidně a s důvěrou v Boha. Podobenství o pučícím fíkovníku, který je znamením blížícího se léta (srov. 28-29), nám říká, že vyhlídka konce nás neodvrací od nynějšího života, nýbrž umožňuje nám dívat se na naše dny optikou naděje. Tuto ctnost není snadné žít. Naděje je ze všech ctností nejmenší, avšak nejmocnější. A naše naděje má tvář, tvář vzkříšeného Pána, který přijde „s velikou mocí a slávou“ (v. 26) a vyjeví svoji ukřižovanou lásku proměněnou ve vzkříšení. Ježíšův triumf na konci časů bude triumfem Kříže, důkazem, že sebeobětování z lásky k bližnímu, napodobením Krista, je jediná vítězná moc a jediný pevný bod uprostřed otřesů a tragédií tohoto světa.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Po hlavní promluvě Petrův nástupce promluvil o nedávných dramatických událostech v Paříži:

Chtěl bych vyjádřit svoji hlubokou bolest na teroristickými útoky, které v pátek pozdě večer zakrvavily Francii a přinesly četné oběti. Prezidentovi francouzské republiky a všem občanům vyjadřuji svoji bratrskou účast. Jsem nablízku zejména příbuzným těch, kteří přišli o život a byli zraněni.
Tato brutalita nás naplňuje hrůzou a ptáme se, jak může srdce člověka vymyslet a realizovat tak odporné činy, které otřásly nejen Francií, ale celým světem. Tuto hanebnou potupu důstojnosti člověka nelze po těchto činech neodsoudit. Chci opět mocně zdůraznit, že cesta násilí a nenávisti nevyřeší problémy lidstva a že užívání Božího jména k ospravedlňování této cesty je rouháním!
Vybízím vás všechny, abyste se se mnou spojili v modlitbě: svěřme Božímu milosrdenství bezbranné oběti této tragédie. Panna Maria, Matka milosrdenství, ať vzbudí v našich srdcích moudré smýšlení a mírumilovné úmysly. Do Její ochrany a Její bdělosti svěřme drahý francouzský národ, první dceru církve, a také Evropu a celý svět. Všichni se společně chvíli ztišme a pomodleme se pak Zdrávas Maria.

Po chvíli ticha a společné recitaci Andělského pozdravení papež František všem požehnal. 

Comments