AKTUALITY‎ > ‎

Papež kázal o skrytých svatých

přidáno: 27. 12. 2014 10:51, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 12. 2014 10:51 ]

Vatikán. Jsou mnozí skrytí svatí: muži, ženy, otcové a matky rodin, nemocní, kněží, kteří denně uskutečňují Ježíšovu lásku. To dodává naději – konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Opravdovým křesťanem je ten, kdo uvádí ve skutek Boží Slovo. Nestačí říkat, že mám víru. Papež komentoval dnešní evangelium o domu postaveném na skále či písku (Mt 1,21-24.27) a vybízel být křesťany nikoli zdánlivými, líčenými, protože, jakmile přijde trochu deště, líčidla zmizí. „Nestačí – řekl papež – být z velmi katolické rodiny nebo patřit k nějakému sdružení či být donátorem, pokud potom neplním Boží vůli. Mnozí zdánliví křesťané – poznamenal – podlehnou prvnímu pokušení, protože jim chybí podstata, stavěli na písku. Na druhé straně existují v Božím lidu mnozí svatí – nikoli nutně kanonizovaní, ale svatí – mnozí muži a ženy, kteří uvádějí ve skutek Ježíšovu lásku. Ti postavili dům na skále, kterou je Kristus.“

Pomysleme na ty nejmenší. Na nemocné, kteří obětují svoje utrpení za církev, za druhé. Pomysleme na mnohé staré lidi, kteří trpí a modlí se. Pomysleme na četné matky a otce rodin, kteří usilovně táhnou vpřed svoji rodinu, výchovou dětí, každodenní prací, navzdory problémům, ale vždy s nadějí v Ježíše. Nenaparují se, ale dělají, co mohou.

„To jsou svatí všedního života“ – prohlásil papež.

Pomysleme na četné kněze, kteří se nevystavují na odiv, ale s velkou láskou pracují ve svých farnostech: katechizují děti, starají se o staré a nemocné, připravují ke svátostem... A každý den to samé, to samé. Neomrzí se jim to, protože jejich základem je skála, Ježíš. On dává církvi svatost a obdařuje nadějí.

„Musíme hodně přemýšlet o skryté svatosti v církvi“ – podotkl papež. „Křesťané, kteří zůstávají v Ježíši, jsou také hříšníky. Všichni jimi jsme. A někdy se někdo z těchto křesťanů dopustí i nějakého těžkého hříchu, ale potom litují, žádají o odpuštění a to je velké: schopnost požádat o odpuštění, nezaměňovat hřích za ctnost, dobře vědět, kde je ctnost, a kde je hřích. Takoví stojí na skále, kterou je Kristus. Jdou Ježíšovou cestou, následují Jej.“
„Pyšní a samolibí, zdánliví křesťané – zdůraznil papež – budou smeteni, poníženi, zatímco chudí budou těmi, kdo zvítězí. Chudí v duchu, ti kteří se před Bohem považují za nic, pokorní dál nesou spásu uváděním Pánova Slova ve skutek. »Dnes jsme, zítra nebudem« - citoval papež sv. Bernarda: »Pomysli člověče, co z tebe bude: pokrm pro červy«. – Všichni budeme potravou červů, všichni – dodal – nemáme-li skálu, budeme pošlapáni.“

V tomto období přípravy na Vánoce prosme Pána, abychom pevně stanuli na skále, kterou je On. Naší nadějí je On. My všichni jsme hříšníci, jsme slabí, ale vkládáme-li naději v Něho, budeme moci jít vpřed. A v tom je radost křesťana: vědět, že v Ježíši je naděje, odpuštění, pokoj a radost. A nevkládat naději do věcí, které dnes jsou a zítra nebudou.

Končil papež František ranní kázání v Domě sv. Marty.