AKTUALITY‎ > ‎

Papež: Lhostejnost k Bohu, bližnímu a životnímu prostředí je vnitřně propojená

přidáno: 19. 12. 2015 16:03, autor: Farnost Josefov

Vatikán. V situaci stále se rozrůstajících konfliktů a terorismu se na světě zvedá vlna nenásilného protestu, kterou je třeba podporovat a posilovat pro budování míru. O tom mluvil Svatý otec při audienci nových velvyslanců z Guiney, Lotyšska, Indie a Bahrainu, kteří předali dnes ve Vatikánu své pověřovací listiny.
Rok, který se uzavírá byl bohužel poznamenán rozrůstáním násilných konfliktů ať už válečného nebo teroristického rázu, řekl papež František. Je tu však také dobrá zpráva:

„Tato situace vyvolává v dozrálých svědomích stále častěji reakci, která není násilná, nýbrž duchovní a morální. A právě tu chceme a musíme podporovat prostředky, jež máme k dispozici, a podle míry své odpovědnosti.“

Katolická církev chce ze své strany šířit na celém světě ducha odpuštění a smíření. Probíhající Svatý rok milosrdenství je k tomu zvláštní příležitostí, dodal František. Jde o to překonávat „globalizaci lhostejnosti, která je naneštěstí jedním z negativních sklonů naší doby,“ pokračoval papež . Poukázal také na její hlavní důvody, které tkví „v nevyváženém humanismu, v němž se člověk staví na Boží místo a stává se tak sám obětí nejrůznějších forem modloslužby. Dokonce i vážná ekologická krize má původ v této „antropologické odchylce“, dodal František:

„Lhostejnost vůči Bohu, bližnímu a životnímu prostředí je ve všech těchto třech podobách vnitřně propojená a vzájemně se podněcuje; a proto se jim lze postavit pouze všem najednou, to znamená v duchu nového humanismu, který vrátí lidskou bytost do správného vztahu k jejímu Stvořiteli, k ostatním a ke stvoření.“

Podle Františka v této věci sehrávají klíčovou roli také sdělovací prostředky, které v dnešní době do značné míry ovlivňují osobní i společenské postoje. Papež dále zdůraznil nezbytnost investovat do školství, které se nemá koncipovat jako izolovaný problém, nýbrž má být vnímáno vždy ve vztahu k rodině a k sociálním kontextům, zdůraznil papež.

„V tomto Svatém roce chci vyjádřit důrazný apel na ty, kdo zodpovídají za státy, aby učinili konkrétní gesta ve prospěch našich bratří a sester, kteří trpí nedostatkem práce, půdy a příbytku.“

V závěru promluvy se Svatý otec obrátil s pozdravem ke katolíkům z Guiney, Lotyšska, Indie a Bahrainu s povzbuzením, aby pracovali pro dobro celé společnosti. Jak dodal, budou tak moci činit tím lépe, čím více jim bude přiznávána plná náboženská svoboda. 

Comments