AKTUALITY‎ > ‎

PAPEŽ PŘI SETKÁNÍ S ŘÍMSKÝMI LUTERÁNY

přidáno: 26. 12. 2015 14:25, autor: Farnost Josefov

PAPEŽ BĚHEM SETKÁNÍ S ŘÍMSKÝMI LUTERÁNY ŠOKOVAL VĚŘÍCÍ

Image

Papež František vyvolal velké kontroverze svou odpovědí na otázku jedné protestantky, která by chtěla přistupovat k eucharistii. Během svého setkání s luterány v jejich kostele v Římě papež sdělil, že mezi protestanty a katolíky není rozdíl, v případě že jsou oba pokřtěni. Vyplynulo, že nevidí problém v tom, aby manželka katolíka přijímala eucharistii, v případě že je to ve shodě s jejím svědomím.

 


 

Papež František 15. listopadu po večerní bohoslužbě v evangelicko-luteránském kostele v Římě odpovídal na otázky shromážděných. Jedna žena, jejíž manžel je katolík, se chtěla dozvědět, co má udělat pro to, aby mohla přistupovat k eucharistii.

„Jmenuji se Anke de Bernardinis, a stejně jako mnoho jiných žen v našem společenství, i já jsem se vdala za italského katolíka. Jsme spolu šťastni. Mnoho let už spolu prožíváme radosti i smutky. Ale to, co mě mrzí, je, že jsme rozděleni ve víře a že se společně nemůžeme účastnit Večeře Páně. Co můžeme dělat, abychom s manželem konečně dosáhli společenství i v této věci?

Papež se začal ptát sám sebe, co je to Večeře Páně. „Není jednoduché odpovědět Vám na otázku týkající se účasti na Večeři Páně, zvláště pak v přítomnosti takového teologa, jakým je kardinál Kasper. Mám obavy!“, řekl římský biskup.

„Myslím na to, co řekl Pán, když nám dal tento příkaz: 'To čiňte na mou památku.' A když se účastníme Večeře Páně, připomínáme si a následujeme to, co dělal sám Pán Ježíš. A Večeře Páně jednou nastane, bude tu konečná hostina v Novém Jeruzalémě, ale ta bude poslední. Sám si kladu Vaši otázku a nevím, jak mám na ni odpovědět. Ptám se tedy, jestli účast na večeři Páně je cílem cesty nebo je pokrmem na cestě při společném putování? Nechávám tuto otázku teologům, těm, kteří rozumějí“, řekl papež. Pak řekl: „Pravdou je, že v určitém smyslu něco sdílet znamená, že mezi námi není rozdíl, že máme stejnou doktrínu, zdůrazňuji to slovo, slovo, které je těžké k pochopení - ale já se ptám: nemáme snad stejný křest? A jestliže máme stejný křest, musíme putovat společně.

Vy zde svědčíte o cestě, která je velmi hluboká, protože je to cesta manželství, rodiny, lidské lásky a sdílené víry. Máme stejný křest. Když se cítíš být jako hříšnice – také já sám cítím, že jsem velkým hříšníkem – jestliže se tvůj muž cítí být hříšníkem, předstoupíš před Pána a prosíš Ho o odpuštění. Tvůj muž dělá stejnou věc. Jde za knězem a žádá o rozhřešení. To jsou prostředky, které udržují křest naživu. Když se spolu modlíte, křest roste, sílí. Když učíte děti, kým je Ježíš, proč přišel Ježíš na svět a co pro nás udělal, děláte to stejné, ať už v jazyce luteránském nebo v jazyce katolickém, ale je to stejné.“ A papež pokračoval dále: „Jak to je s Večeří Páně? Jsou otázky, které si může zodpovědět každý sám pouze pokud je upřímný sám k sobě a také s tím nevelkým teologickým 'světlem', které mám. 'To je mé tělo. To je má krev', řekl Pán. 'To čiňte na mou památku', a to je pokrm na cestu, který nám pomáhá v našem putování.

František zmínil svého známého, protestantského duchovního. Řekl: „Kdysi jsem se intenzivně přátelil s biskupem episkopální církve, který měl 48 let, byl ženatý a měl 2 děti a toto ho znepokojovalo - manželka katolička, děti katolíci a on byl biskupem. V neděli svoji ženu i děti doprovázel na katolickou mši a následně se vydával do svého společenství. Byl to krok k účasti na Večeři Páně. Pak v tom pokračoval, až ho Pán povolal do svého domu, byl to spravedlivý člověk. Na Vaši otázku odpovím pouze otázkou: Jak to mohu s manželem udělat, aby mě Večeře Páně provázela na mé cestě? To je problém, na který si musí každý odpovědět. Jeden můj přítel, který byl pastor, mi jednou řekl: 'My věříme, že Pán je tam přítomen. Je přítomen. Vy věříte, že Pán je přítomen. A pak tedy, jaký je rozdíl?' Ach, ta vysvětlování, interpretace. Život je větší, než vysvětlování a interpretace. Vždy vycházejte ze křtu. 'Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh.' Tak nám to říká Pavel a odsud vyvozujte důsledky. 'Nikdy si netroufnu dát povolení takto činit, protože to nespadá do mých kompetencí. Jeden křest, jeden Pán, jedna víra. Promluvte s Pánem a jděte dopředu. Více si říci netroufám“, ukončil papež.

Katechismus ŘKC konstatuje, že církevní společenství, která vznikla v důsledku reformace, odloučené od katolické církve, „neuchovaly pravou a úplnou skutečnost eucharistického zázraku, zvláště pak v důsledku nouze svátosti kněžství.“ Z tohoto důvodu společná eucharistie s těmito společenstvími není možná. Nicméně tato církevní společenství „vykonávají ve svaté úctě památku smrti a zmrtvýchvstání Páně, vyznávají, že naznačuje život ve spojení s Kristem a očekávají Jeho slavný příchod.“


 

 zdroj a zdroj

 

překlad: Karin Kvapilová a Helena Hladilová


přejato z umlaufoviny.com

Comments