AKTUALITY‎ > ‎

Papež: V církvi chce Kristus uzdravovat a nikoli počítat hříchy

přidáno: 3. 11. 2014 6:00, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Církev vytváří Ježíš, který nehledí na hřích člověka, ale na jeho srdce, které hledá, aby jej uzdravil – řekl dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Křesťané - vybídnul papež - se mají cítit součástí církve a nezastavovat se na jejím prahu.

Toto dílo vykonal Ježíš, když před dvěma tisíci lety vybral dvanáct sloupů, aby na nich postavil církev, a sám se stal jejím základem, nárožním kvádrem. Potom každému bez rozdílu otevřel brány této církve, protože Kristus chce milovat a uzdravovat srdce, nikoli měřit hříchy. Papež František rozjímal zároveň o dnešním evangeliu (Lk 6,12-19), které podává zrod církve povoláním Dvanácti, a o čtení ze svatého Pavla (Ef 2,19-22), který popisuje církev jako budovu, která vyrůstá na svých základech. Papež věnoval pozornost činům, které provázely založení církve. Modlitba, ke které se Ježíš odebral na horu, aby pak sestoupil k učedníkům a vybral jich dvanáct, přičemž zároveň přijímá a uzdravuje ty, kteří se Jej snaží jenom dotknout.

Ježíš se modlí, Ježíš povolává, Ježíš volí učedníky a rozesílá je, Ježíš uzdravuje zástup lidí. Všechnu tuto práci koná uvnitř tohoto chrámu Ježíš, který je nárožním kamenem. Takto vede církev vpřed. Jak říkal Pavel, tato církev je budova, jejímiž základy jsou apoštolové. Těch dvanáct, které vyvolil. Všichni hříšníci, všichni. Jidáš nebyl větší hříšník. Nevím, kdo byl největší hříšník. Jidáš, chudák, se zavřel před láskou a proto se stal zrádcem. Ale všichni v nejobtížnějším momentě Utrpení utekli a ponechali Ježíše samotného. Všichni jsou hříšníci. On je však vyvolil.

„Ježíš – řekl papež František s odkazem na slova svatého Pavla – nás chce mít uvnitř církve ne jako cizince a přistěhovalce, ale jako členy, kteří mají »občanská práva«. V církvi nejsme přechodně, jsme v ní zakořeněni. V ní je náš život.

Jsme občané, spoluobčané této církve. Pokud nevstoupíme dovnitř tohoto chrámu, abychom byli součástí této budovy a přebýval v nás Duch svatý, pak nejsme v církvi. Jsme na prahu, díváme se a říkáme: »Ach, jaká krása... To je krása..«. Takoví křesťané nejdou dál než do recepce, stojí na prahu, a říkají: »Ano, jsem katolík… ano, ale nepřeháním. Tak…«.

„Takovéto počínání nemá smysl vzhledem k naprosté lásce a milosrdenství, které Ježíš ke každému člověka chová. Důkazem toho je postoj, který Kristus zaujal k Petrovi, jehož učinil hlavou církve, a přestože tento první ze sloupů selhal, Ježíš odpoví odpuštěním a ponechá jej na jeho místě.“

Ježíše nezajímal Petrův hřích, hledal srdce. Aby však toto srdce nalezl a uzdravil, modlil se. Ježíš se modlí za každého a uzdravuje každého z nás. Nemůžeme chápat církev bez Ježíše, který se modlí, bez Ježíše, který uzdravuje. Kéž nám Duch svatý dá všem pochopit, že tato církev, jejíž silou je Ježíšova modlitba za nás, je schopna uzdravit všechny.

Končil papež František dnešní ranní kázání. 

Comments