AKTUALITY‎ > ‎

Posilni v nás víru, aby se nehroutila před pokušením

přidáno: 18. 4. 2015 16:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 4. 2015 16:17 ]

Papež: Posilni v nás víru, aby se nehroutila před pokušením

Vatikán. Velkopáteční křížová cesta v římském Koloseu se nesla ve znamení pronásledovaných křesťanů. Rozjímání ke čtrnácti zastavením letos napsal emeritní biskup italské diecéze Novara, známý kazatel a exercitátor Renato Corti. Petrův nástupce pobožnost prožíval v hlubokém usebrání a v jejím závěru spatra pronesl tato slova:

„Ukřižovaný a vítězný Ježíši, tvá křížová cesta zahrnuje celý tvůj život, vyjevuje tvou poslušnost k Otcově vůli, uskutečňuje tvou nekonečnou lásku k nám, hříšníkům, je důkazem tvého poslání a definitivním dokonáním zjevení a dějin spásy. 
Tíha tvého kříže nás osvobozuje od našich břemen. Při pohledu na tvou poslušnost Otcovy vůle si všímáme své vzpoury a neposlušnosti.
V tobě, jehož vlastní lidé prodali, zradili a ukřižovali, spatřujeme svou každodenní zradu a obvyklou nevěrnost.
Ve tvé nevinnosti, neposkvrněný Beránku, pohlížíme na svou vinu. Ve tvé zpolíčkované, poplivané a znetvořené tváři vidíme hrubost svých hříchů. V krutosti tvého umučení zříme krutost svého srdce a svých činů. Ve tvém pocitu opuštěnosti pohlížíme na všechny lidi, které opustily rodiny a společnost, kterým se nedostává pozornosti a solidarity. Ve tvém obětovaném, potrhaném a trýzněném těle spatřujeme těla svých bratří, která jsou opuštěna podél ulic, zohyzděná naší nedbalostí a lhostejností.
Ve tvé žízni, Pane, vnímáme žízeň tvého milosrdného Otce, který v tobě toužil obejmout celé lidstvo, odpustit mu a spasit je.
V tobě, Božská lásko, spatřujeme své bratry, kteří jsou ještě dnes pronásledováni, popravováni a křižováni pro svou víru v tebe, a to před našima očima a často za našeho spoluvinného mlčení.
Vtiskni, Pane, do našich srdcí víru, naději, lásku a bolest nad našimi hříchy. Veď nás k pokání za naše hříchy, které tě přibily na kříž. Přiveď nás k tomu, abychom své obrácení, pronášené slovy, proměnili v konverzi života a skutků.

Veď nás k tomu, abychom v sobě uchovávali živou vzpomínku na tvou zuboženou tvář, a tak nikdy nezapomínali na nesmírnou cenu, kterou jsi zaplatil za naše vysvobození. Ukřižovaný Ježíši, posilni v nás víru, aby se nehroutila před pokušením. Obnov v nás naději, aby se nevytrácela, když se vydáváme za světskými svody. Opatruj v nás lásku, aby se nedávala klamat zkažeností a zesvětštěním. Nauč nás, že kříž je cestou ke vzkříšení. Nauč nás, že Velký pátek je cestou k velikonočnímu světlu. Nauč nás, že Bůh nikdy nezapomíná na žádné ze svých dětí a že jej nikdy neunaví odpouštět a objímat nás v jeho nekonečném milosrdenství. Nauč nás však také, aby nás neunavovalo prosit o odpuštění a věřit v Otcovo bezmezné milosrdenství.“

Duše Kristova, posvěť mě. 
Tělo Kristovo, zachraň mě. 
Krvi Kristova, napoj mě. 
Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 
Umučení Kristovo, posilni mě. 
Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 
Ve svých ranách ukryj mě. 
Nedopusť, abych se odloučil od tebe. 
Před zlým nepřítelem ochraň mě. 
V hodině mé smrti zavolej mě. 
A dej, ať přijdu k tobě, 
abych tě s tvými svatými chválil navěky. 
Amen. 

Po závěrečném požehnání ještě Svatý otec doplnil:

„A nyní se vraťme domů se vzpomínkou na Ježíše, jeho umučení a jeho velkou lásku. A také s nadějí na jeho radostné Zmrtvýchvstání.“

Zakončil papež František včerejší velkopáteční pobožnost křížové cesty u římského Kolosea.