AKTUALITY‎ > ‎

P. Petr Vacík SJ, 6.12. úterý 2. adventního týdne "O ztracené ovci"

přidáno: 7. 1. 2017 15:40, autor: Farnost Josefov

audio odkaz : http://www.farnostsalvator.cz/kazani/241/2016-12-06

Výsledek obrázku pro petr vacík sjP. Petr Vacík SJ, 6.12.2016 - úterý 2. adventního týdne

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,12  - Evangelium o ztracené ovci.

Od 3 minuty promluvy z přepisu bratra Jaroslava:

Papež je přirovnáván k pastýři, který jde za ztracenou ovcí. Ztracená ovce symbolizuje minoritu, jedno procento, někoho kdo se nevejde do tabulek. Je ponecháván chcípnout hladem a zimou, protože odešel od tohoto stáda. Protože když zazněl povel jdeme na tenhle ten kopec, tak tahle ta ovce to neslyšela nebo ten pes jí nestihl zahnat nebo tam žrala něco zajímavého, foukal vítr, .... zůstala tam.

Jádrem tohoto evangelia a zdrojem konfliktů kolem současného papeže Františka je že nepodceňuje důležitost menšin.

Ve Vatikánu se dějí velké administrativní změny, toto se nás dotkne až následně. Tam jsou tyto změny vnímány palčivě. Nechoď s námi do tohoto stáda, jsem nepatříš. Jsou tyto hodnostáři postupně zbavovány vlivu. Na tyto kardinály došlo velmi záhy, nyní nemají diecézi, ani limuzínu, .... přišli o ty nejdůležitější posty ve vatikánské kurii, o vliv který velmi aktivně vykonávali.

Tato negativní reakce na to má jednu zvláštní charakteristiku : Říká jen ne. My nesouhlasíme s těmito změnami, s tímto postojem, chceme aby to bylo jako před tím. Jedním z těchto rysů je tohle není správný papež nebo to je antipapež, ta volba je úplně neplatná. Řekněme to jednoduše autorita která sloužila konzervativním kruhům, o které je možné se opřít, na ní odvolat, tak najednou ty samé kruhy najednou jí neuznávají. Najednou je potřeba papeže pokárat a opravit a nebrat vážně co říká. Dokud říkal co se nám líbilo, tak to byla autorita, komu se to nelíbilo. Tak má být těmi psy vyhnaný od té skupiny, že neuznává autoritu církve, která je neomylná. Autorita církve si najednou začne všímat těchto skupin. Tak ovce řeknou : tento pastýř je nějaký divný, vůbec si ho nevšímejte to je omyl. Dokonce se začíná ve Španělsku mluvit o schizmatických tendencích., odloučení od papeže  a podobně. ....... Pastýř dostává výpověď a stádo se štěpí.

Posledních 4 týdnech se diskutuje dopis čtyř kardinálů : Napsali dopis papeži, aby objasnil některé body z jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia, kde si papež všímá minorit a v podstatě říká : Nám jde o to, že je tady stádo ovcí a některé ovce jsou zaběhlé. Některé ovce zaběhlé, za větev zahákla volají po pastýři.  Pastýř je nemůže ignorovat, nebo do nich kopat a říkat měli jste se tam zaháknout, vaše chyby měli jste se držet s hlavním proudem.  Rozvedený katolík, který uzavřel církevní sňatek a civilně se rozvede, nezařídí si anulaci církevní sňatku z různých důvodů pař. to pomine nebo to také nejde a uzavře další manželství na matrice, ale podle tabulek toho stáda : ten člověk je vázán tím prvním manželstvím, to to manželství opustil a žije v nemanželským svazku a proto je to veřejný skandál a hřích a proto nesmí chodit k přijímání a ke zpovědi. Něco tak perverzního co logika církevního práva, tak neevangelně vyplodila za ta staletí

Časy kdy se nediskutuje jsou pryč.

V této apoštolské exhortace Amoris laetitia papež otevřel dveře tomu, že lidi v této situaci aby mohli chodit ke zpovědi a přijímání, aby nebyla uzavírána pomoc, kterou toto stádo disponuje. V září 2016 argentinští biskupové na základě této exhortace vypracovali příručku, jak těmto lidem pomoc. Tedy najedou pastorální přístup existuje, vyplaval z tohoto podzemí. Načež napsali papeži Františkovi zda dobře pochopili co chce říci apoštolskou exhortací.  A on jím odpověděl : Samozřejmě pochopili jste to správně, je to tahle, že to jde. V konkrétních odůvodněných případech a jakákoli jiná interpretace by byla špatná. Tento dopis někdo moudře nechal uniknout. Vatikánské rádio pravost tohoto dopisu potvrdilo. Začal nový problém, že  exhortace není mrtví dokument, ale otevírá zámky na těch plotech.

Poté čtyři kardinálové napsali velmi jedovatý dopis, je to psaný vatikanštinou a teologštinou a je to veliká drzost. Vystřižený dle evangelia - Jak se díváš Mistře Mistře na tohle. To znamená že Mojžíš se mýlil, že tóra je špatně. Zaslali  4 nebo 5 otázek na které je možno odpovědět ano nebo ne. Je to způsob, aby to nevypadalo jako arogantní útok. Používají podlézavý teologický jazyk .....

Papež František jim vzkázal, že jim na to neodpoví, že všechny odpovědi, které již zazněli a pisatelé je slyšeli na těch synodách, které předcházeli. Dostatečně vše se diskutovalo. A jejich reakce byla taková : dopis zveřejnili ( to znamená že papeže začali vydírat ). Jeden z kardinálu, který chodí s hedvábnou vlečkou a ve zlatých rukavicích - kardinál Burke ( myslím že jsem slyšel dobře ) jeden z nejfundamentálnějších hlasů v církvi řekl : Budeme muset dělat korekci vážného omylu, tedy nařčení papeže z hereze. Jiný účastník synodu - předseda řecké biskupské konference jim napsal také otevřený dopis - odložte kardinálské klobouky. To co jste udělali je těžký hřích skandálu, .... Já jsem tam byl, vím co jste říkali na chodbách a jste lháři.

Poučme se z toho : Papež udeřil hřebíčku na hlavičku. To, že přicházejí negativní reakce to se dá očekávat, tomu se nedá vyhnout a také se tím nesmíme rozjitřit na tolik, abychom podnikli neuvážené kroky. Vždycky zde byli fundamentalistické tendence, mohou být zde tito lidé. Tyto tence nemají právo házet kameny na pastýře.  Kritika je dobrá věc, ale když kritika vede k dialogu. Přečte te si evangelia, jak farizeové kladou otázky a jakým způsobem klade otázky např. Nikodém ( jde mu o to co opravdu hledá )

Ještě se dožijeme větších věcí, než že církev se bude více lidská. Na cestě životem uslyšíme mnoho kamenů, které spadnou na nás, na naše sousedy, na papeže, nenechte se zastrašit, zaplašit nebo zastavit. Zůstaňte lidskými !!!

 

 

 

 

Comments