AKTUALITY‎ > ‎

Přátelům - O hledání na nesprávných místech

přidáno: 27. 2. 2016 15:02, autor: Farnost Josefov

Přátelům


O hledání na nesprávných místech

Jan Rybář

Dnes je slovo „Bůh“ zatemněno, převráceno, pokřiveno. Ježíš jako živoucí obraz Boha je lidmi odmítnut. Ale každý člověk má v sobě prostor pro „něco“, co ho přesahuje. A jelikož nepoznává, vidí jen náboženství, které nezná a odmítá, pak si tuto potřebu spirituality nahrazuje vírou ve hvězdy, v karty, v okultní praktiky a člověka nedůstojnou ezoteriku. Rozum ustoupil touze po vzrušení (evangelium už nevzrušuje). V nejvyšší nouzi (nebo ze zvědavosti) odchází člověk k léčitelům, jasnovidcům a věštcům. Tam je to jednoduché, nemusí se snažit, „oni“ mě zbaví zodpovědnosti. Už Mojžíš varuje před věštkyněmi: „Neposkvrňujte se jimi!“ (Lv 19,26-31; Lv 20,6; Dt 18,10 a 14).

Takzvaná vesmírná síla je jev pouze fyzikální, indiferentní; síla slepá a často nebezpečná. ČLOVĚK – ten je nositelem vesmírné síly! On je totiž nejen součástí vesmíru, ale jeho vrchol, středisko a zauzlení. „Svět smysl má jen skrze člověka“ – Otokar Březina. Místa, kde se cítí energie, jsou místa odedávna oblíbená lidmi. ONI tomu místu dali energii! Člověk sám je koncentrovaná energie daná mu Tvůrcem. Homo erectus skončil jako homo sapiens; ze šamana se stal po tisíciletích profesor medicíny. Není tedy moudré dnes vyhledávat šamana. Ať už se on sám domnívá, že má uzdravující schopnosti nebo pracuje s jakoukoli magií. Jak se to pozná??

Chyba je v základu: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33). My ovšem hledáme nejprve království světa a Boží království nám může být ukradeno. Nežijeme v úžasu nad směřováním Života a voláním ke vstupu do jeho NITRA. Hledáme na nesprávných místech.

Comments