AKTUALITY‎ > ‎

Před 350 lety vzniklo biskupství v Hradci Králové

přidáno: 15. 11. 2014 13:22, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 15. 11. 2014 13:22 ]

10. 11. 2014

Před 350 lety vzniklo biskupství v Hradci KrálovéDnes je tomu 350 let, kdy papež Alexandr VII. vydal zakládací bulu pro biskupství v Hradci Králové. Založil tak Královéhradeckou diecézi.

 

Zakládací bula královéhradeckého biskupství, kterou papež Alexandr VII. vydal 10. listopadu 1664 pod názvem Super universas (Bulla comfirmationis Protoespiscopi Reginae Hradecensis) východočeský region oddělila na věčné časy od pražské arcidiecéze a ten se stal samostatnou diecézí. Papež povýšil Hradec Králové na biskupské sídlo a farní kostel Svatého Ducha na katedrálu. Současně při něm byla zřízena kapitula o šesti kanovnících. První biskupem se stal Matouš Sobek z Bilenberka.

 

Snaha založit v pražské arcidiecézi nová biskupství se datuje již rokem 1616, kdy vznikl návrh založit biskupství v Litoměřicích, Českých Budějovicích, Plzni a právě i v Hradci Králové. Příznivé podmínky ale nastaly až po skončení třicetileté války, tedy po roce 1648. Jako první vzniklo v roce 1655 biskupství v Litoměřicích, Hradec Králové následoval po devíti letech.

 

Prvním kandidátem na post biskupa byl Jan Caramuel z Lobkovic. Po nástupu císaře Leopolda I. na trůn se ale situace změnila. Nový panovník upřednostňoval Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka, který byl natolik charismatickou osobností, že mohl být zárukou změny dosud nepříznivého vývoje církevní správy ve východních Čechách. Sobek byl nakonec biskupem v Hradci Králové jmenován 24. prosince 1659.

 

Královéhradecká diecéze dnes čítá 265 farností rozdělených do 14 vikariátů. Sedm z dosavadních pětadvaceti biskupů bylo povýšeno na arcibiskupský stolec pražský. Od 14. května 2011 stojí v čele diecéze sídelní biskup Jan Vokál, v pořadí pětadvacátý biskup královéhradecký. Po pražské a olomoucké arcidiecézi, a litoměřické diecézi, je královéhradecká diecéze čtvrtou nejstarší diecézí v České republice. Rozlohou je druhou největší po litoměřické diecézi. (peš)