AKTUALITY‎ > ‎

Římský biskup vysvětil 13 kněží

přidáno: 17. 5. 2014 13:47, autor: Farnost Josefov

Vatikán. „Nikdy nepřestávejte být milosrdní“ – řekl dnes papež František ve Svatopetrské bazilice během liturgie kněžského svěcení, které udělil 13 novým kněžím. Šest z nich je z Itálie, čtyři z Latinské Ameriky, jeden z Pákistánu, Jižní Koreje a Vietnamu. Tuto čtvrtou neděli velikonoční, která je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání, po nich papež žádal „schopnost odpouštět“, přičemž zdůraznil, že kněží nejsou „vlastníky učení víry, ale mají být tomuto učení věrní“. František v souvislosti s tím vyjádřil bolest nad případy, kdy někteří věřící ve zpovědnici zakusili, jak jsou před nimi zavírány brány církve.

Papež podobně jako dosud při všech kněžských a biskupských svěceních, které udělil, koncipoval svoje kázání i tentokrát jako čtení a komentář homiletického vzoru, který je pro tuto příležitost uveden v římském pontifikálu.
„Připodobnění Kristu, věčnému Veleknězi“ – tak je tam definováno poslání služebného kněžství, k čemuž František dodal:

Tady se chci pozastavit a poprosit vás, abyste pro lásku k Ježíši Kristu nikdy nepřestávali být milosrdní! Prosím vás! Mějte onu schopnost odpouštět, kterou měl Pán, jenž nepřišel odsoudit, ale odpustit. Mějte hodně milosrdenství! A budete-li mít pokušení, že jste příliš svolní odpouštět, pomyslete na onoho světce, o kterém jsem jednou mluvil a který chodil před svatostánek, aby řekl: »Pane, odpusť mi, jestli jsem odpouštěl příliš. Ale Ty jsi mi v tom dal špatný příklad!«.

K zodpovědnosti zpovědníka se pak Petrův nástupce vrátil ještě jednou:

Řeknu vám, že mne opravdu velice bolí, když se setkám s lidmi, kteří se nechodí zpovídat, protože byli okřiknuti, ba zbiti. Pocítili, že jsou jim brány církve zavírány před nosem. Prosím vás, střezte se toho. Milosrdenství, jenom milosrdenství. Dobrý Pastýř vstupuje dveřmi a branou milosrdenství jsou Pánovy rány. Pokud nebudete přistupovat ke své službě skrze Pánovy rány, nebudete dobrými pastýři.

Hlasatelé evangelia jsou pastýři Božího lidu a předsedají bohoslužebnému kultu, zvláště slavením Pánovy oběti, řekl dále papež s důrazem na to, jak je třeba sloužit posvátné nauce víry:

Syťte Boží lid svým učením, které není vaše, protože nejste vlastníky věrouky. Je to Pánova nauka a vy jí máte být věrní. Takto ať je Boží lid sycen vaším učením. Radost a opora věřících křesťanů ať je vůní vašich životů, abyste slovem a příkladem stavěli Boží dům, kterým je církev.

Jako ti, kdo mají účast na poslání Krista, který je jediným Učitelem, podotkl dále papež František, rozdávejte všem Boží Slovo, které jste sami přijali s radostí od svých maminek a katechetů:

Čtěte a usilovně rozjímejte o Pánovu Slovu, abyste věřili tomu, co čtete, učte to, co chápete vírou a žijte to, co jste učili.Poznávejte, co konáte, napodobujte co slavíte.

Pán Ježíš je jediným Veleknězem Nového zákona, ale v Něm je také celý svatý lid Boží ustanoven jako lid kněžský – připomněl dále papež František a četl dále v římském pontifikálu: „Pán Ježíš však ze všech svých učedníků vybral některé, aby v církvi veřejně nesli Jeho jméno a kněžský úřad ku prospěchu všech lidí a pokračovali tak v Jeho osobním poslání Učitele, Kněze a Pastýře. Vědomi si toho, že jste byli mezi lidmi vybráni a ustanoveni, usilujte o Boží věci a s radostí a v upřímné lásce konejte Kristovo kněžské dílo, abyste se líbili jedině Bohu a nikoli sobě samým“ – dodal Petrův nástupce:

Pamatujte na to, co říkal svatý Augustin o pastýřích, kteří se chtěli líbit sobě samým, používali Pánovy ovce na pokrm a oděv a oblékali se do služebného majestátu jakoby nevěděli, že patří Bohu. Svojí účastí na poslání Krista, Hlavy a Pastýře, v synovském společenství se svým biskupem zasazujte se o jednotu věřících v jediné rodině, aby všichni došli k Bohu Otci skrze Krista v Duchu svatém. Neustále mějte před sebou příklad Dobrého Pastýře, který nepřišel, aby si nechal sloužit, nýbrž aby sloužil a usiloval o spásu těch, kteří se ztratili.

Končil papež František svoji homilii. 

Comments