AKTUALITY‎ > ‎

Rodina není abstraktní model či ideologie, nýbrž realita, kterou je třeba žít

přidáno: 18. 4. 2015 15:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 4. 2015 15:43 ]

Papež: Rodina není abstraktní model či ideologie, nýbrž realita, kterou je třeba žít

Vatikán. Dnes bylo publikováno papežské poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, který letos připadne na 17. května. Poselství je nazváno: „Sdílet rodinu, privilegované prostředí setkání v nezištnosti lásky“ a bylo vybráno s ohledem na blížící se řádné zasedání biskupské synody o rodině, která je „první místem, kde se učíme komunikovat – stojí v úvodu poselství. Vrátíme-li se k tomu původnímu momentu – píše dále papež František – může nám to pomoci jednak při uskutečňování lidštější a autentičtější komunikace a jednak při nahlížení rodiny z nové perspektivy.“

Petrův nástupce v poselství rozjímá nad Mariiným navštívením u Alžběty (Lk 1,39-56), které nám „ukazuje komunikaci jako dialog, který je protkán jazykem těla“. Papež poukazuje na to, že každý člověk zakouší první komunikaci v mateřském lůně a že vztahy předcházejí komunikaci. I po svém narození – píše dále – „zůstáváme v určitém smyslu v lůně, kterým je rodina, kterou tvoří odlišné osoby ve vzájemném vztahu. Rodina je místem, kde se učíme soužití v různosti, připomíná František. „Základní formou komunikace je modlitba, které se většina z nás učí právě v rodině… „V rodině – píše dále papež - je to především schopnost objetí, podpory, doprovázení, dešifrování pohledů i mlčení, společného smíchu a pláče mezi lidmi, kteří si sebe nezvolili, ale přesto jsou jeden pro druhého tolik důležití, že umožňují chápat, čím doopravdy je komunikace jakožto objev a výtvor blízkosti.“

Papež poukazuje na skutečnost, že v rodině zakoušíme omezení svoje i druhých a učíme se soužití s malými i velkými problémy. „Neexistuje dokonalá rodina – připomíná František – ale není třeba mít strach z nedokonalosti, křehkosti, ba dokonce ani z konfliktů, kterým je třeba čelit konstruktivně. Rodina se tak stává první školou odpuštění, které je také dynamikou komunikace.“ „Pokud se týče mezí a komunikace – poznamenává dále papež – mají nás mnoho, co učit rodiny s postiženými dětmi.“ 
Petrův nástupce pak ukazuje, že rodina učí komunikaci, která je dobrořečením, požehnáním. „Moderní média, která jsou dnes pro mladé lidi takřka neodmyslitelná, pokračuje papež, mohou komunikaci v rodině a mezi rodinami překážet anebo jí napomáhat.“ Za výzvu dneška označuje papež potřebu „opětovného osvojení si vyprávět a nikoli jenom produkovat a konzumovat informace.“

V závěru poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků papež píše, že „rodina není předmětem, na který se vytvářejí a vyměňují názory, anebo územím, kde se vedou ideologické zápasy, nýbrž prostředím, ve kterém se učíme sdílet blízkost, a podmětem, který komunikuje, „komunikujícím společenstvím“ … Média někdy tíhnou k tomu, že rodinu představují jako nějaký abstraktní model, který lze přijmout či odmítnout, bránit či napadat, místo aby ji podávali jako konkrétní realitu, kterou je třeba žít; anebo jakoby byla ideologií někoho proti někomu, zatímco je místem, kde se všichni učíme, co znamená sdílet přijatou a darovanou lásku,“ píše v závěru poselství papež František.