AKTUALITY‎ > ‎

Škůdci církve jsou ti, kdo adorují sebe sama

přidáno: 29. 6. 2013 14:38, autor: Farnost Josefov

Papež František: Škůdci církve jsou ti, kdo adorují sebe sama

Vatikán. Podobenství o zlých vinařích z dnešního evangelia (Mk 12,1-12) inspirovalo papeže Františka k promluvě o třech typech křesťanů v církvi: o hříšnících, u nichž - jak řekl - není třeba se příliš zastavovat, neboť jimi jsme všichni, dále o lidech hříchem zkorumpovaných a konečně o světcích. Zatímco světci jsou světlem Církve, působí na ni blahodárně, jejich protikladem, ba přímo škůdci Církve jsou ti, kdo adorují sebe sama, vysvětloval Svatý otec při ranní mši svaté v kapli Domu svaté Marty.

Jsou to lidé, kteří pomaloučku potichoučku sklouzli až k této zvláštní autonomii, k autonomii ve vztahu k Bohu: ´Nepotřebujeme tohoto Pána, ať nás neruší!´ - A vedou si svou. Ti už jsou zkorumpovaní! Nejdříve byli hříšníci, jako my všichni, ale udělali další krok, jakoby se upevnili v hříchu. Nepotřebují Boha! Protože ale v jejich genetickém kódu vztah k Bohu je – a oni to nemohou popřít – udělají si svého vlastního boha – a tím bohem učiní sebe sama. A to už jsou lidé zkorumpovaní!

Toto nebezpeční hrozí i nám. V křesťanských společenstvích jsou „zkorumpovaní“ ti, kdo myslí jen na svou skupinu a začínají existovat jen pro sebe, dodal papež František.

Jidáš byl zpočátku jen lakomý hříšník, ale skončil v této zkorumpovanosti hříchem. Je to nebezpečná cesta, cesta téhle autonomie. Zkorumpovaní přišli o paměť, zapomněli na lásku, s níž Pán vysázel vinici, vytvořil je samé! Zpřetrhali vztahy k této lásce! Stali se adorátory sebe sama. A jak velice poškodili tito zkorumpovaní lidé křesťanská společenství! Kéž nás Pán uchrání od sklouzávání na tuto cestu zkorumpovanosti.

Oproti tomu světci jsou v tomto podobenství ti, kdo přicházejí vybrat Pánův podíl z vinice. „Vědí, co je čeká, ale musí to učinit, konají svou povinnost,“ pokračoval papež František:

Svatí jsou ti, kdo Pána poslouchají, ti, kdo Pána uctívají, ti, kdo neztrácejí ze zřetele lásku, s níž Pán vysázel vinici. A tak jako lidé zkorumpovaní hříchem Církvi škodí, svatí jí působí dobro. O zkorumpovaných říká apoštol Jan, že jsou antikrist, že jsou mezi námi, ale nejsou z nás. O svatých Boží slovo mluví jako o světlu, jsou to ti, kteří budou adorovat Boha před jeho trůnem. Prosme nyní Pána o milost cítit se hříšníky, ale skutečnými hříšníky, ne hříšníky obecně. Hříšníci kvůli tomuhle a tomuhle, konkrétní, v konkrétnosti hříchu. Prosme o milost, abychom se nestali zkorumpovanými hříchem: hříšníci ano, zkorumpovaní ne! A prosme o milost kráčet cestou svatosti. Tak ať se stane.

Zakončil papež František svou dnešní homilii při ranní mši svaté v Domu svaté Marty. Dodejme ještě, že s papežem koncelebroval kardinál Angelo Amato, mezi účastníky byla skupina kněží a spolupracovníků Kongregace pro svatořečení a skupina papežských komoří. 

Comments