AKTUALITY‎ > ‎

Sto let od narození Mons. P. Antonína SÝKORY (1912 – 1993)

přidáno: 7. 7. 2012 14:48, autor: Petr Boháč

Sto let od narození Mons. P. Antonína SÝKORY (1912 – 1993)

katolický kněz, renovátor uměleckohistorických památek, čestný občan města Jaroměře
* 18. červenec 1912 Lubná u Litomyšle čp. 165 
† 14. listopad 1993 Jaroměř

Monsignore, papežský kaplan, čestný konzistorní rada, osobní děkan, farář v Josefově (1. 8. 1948 – 17. 10. 1993), 
v Jasenné (1. 8. 1948 – 15. 12. 1961 a 1. 5. 1970 – 17. 10. 1993)

Po vyučení mlynářskému řemeslu, maturitě na klasickém gymnáziu v Praze na Žižkově (31. 5. 1940)
vystudoval bohosloví v kněžském semináři v Hradci Králové, kde dne 17. 6. 1945 přijal kněžské svěcení.
Nejprve sloužil jako kaplan v Chrasti u Chrudimi (1. 8. 1945 – 31. 7. 1948) a pak byl ustanoven duchovním správcem v Josefově a Jasenné. 

Za 45 let kněžské služby na Jaroměřsku byl vždy vzorem svým spoluobčanům. Svůj kněžský život naplnil příkladnou službu věřícím, trpícím, opuštěným i nemocným. Trpělivě snášel všechny obtíže spojené s kněžskou službou v době komunistické totality, kdy
byl zejména koncem 40. a počátkem 50. let politicky perzekvován, vyslýchán, odsouzen i pokutován.
Za svou věrnou a příkladnou službu veřejnosti, za obnovu 32 kulturních sakrálních památek, kostelů, kaplí, sousoší a soch v 10 obcích okresu Jaroměř, Náchod, Hradec Králové, za pořízení 9 nových zvonů v 6 obcích, za zbudování smuteční síně s kolumbáriem v Jasenné (1972), za to, že vychoval dva novokněze, za to, že byl duchovním vůdcem řádových sester mu u příležitosti jeho 80. narozenin 20. 7. 1992 papež Jan Pavel II. udělil čestný titul monsignore (papežský kaplan). Zároveň mu zastupitelstvo téhož dne udělilo čestné občanství a Pamětní medaili města Jaroměře.
Mons. Antonín Sýkora zemřel po těžké nemoci. Odešel v něm skromný, obětavý, neúnavně pracovitý a laskavý člověk, kněz s velkou autoritou na Jaroměřsku, který až do svých 81 let bez nároku na odpočinek sloužil spoluobčanům, věřícím i nevěřícím.
Pohřben byl v Sebranicích u Litomyšle v pátek 19.11. 1993 do rodinného hrobu za velké účasti veřejnosti.
V červenci 2002 mu byla odhalena mramorová pamětní deska v josefovském kostele z iniciativy Klubu přátel Josefova.

Literatura:     
Jiří Uhlíř in Jasenná, vlastivěda obce, Jasenná září 1994, s. 203 – 204; 
J. Uhlíř in Jaroměřský zpravodaj (dále JZ), červenec – srpen 1992, s. 3 – 6; 
J. Uhlíř – Z. Uhlířová, nekrolog, in JZ, prosinec 1993, s. 2 – 3; 
J. Uhlíř, čestné občanství a pamětní plaketa Mons. A. Sýkorovi,in JZ, září 1992, s. 2 – 4; 
J. Uhlíř, pamětní deska v kostele v Josefově, in Jaroměřský a a josefovský zpravodaj , září 2002, s. 13, 1 foto. PhDr. Jiří Uhlíř
Comments