AKTUALITY‎ > ‎

Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (foto z osobního archívu)

přidáno: 25. 4. 2014 0:44, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 25. 4. 2014 1:07 ]

Biskup se zúčastní svatořečení

23. 04. 2014
Biskup se zúčastní svatořečení Jana Pavla II.Při nedělní slavnosti bude biskup Jan Vokál mezi koncelebranty. Janem Pavlem II. byl vysvěcen na kněze, poté pro něj třináct let pracoval ve Vatikánu. 

 

Při Mši svaté v neděli 27. dubna, kdy papež František ve Vatikánu svatořečí své předchůdce Jana Pavla II. a Jana XXIII., bude koncelebrovat i královéhradecký biskup Jan Vokál. Zavzpomíná při tom na své kněžské svěcení, které mu v roce 1989 v bazilice svatého Petra udělil právě papež Jan Pavel II. Dnešní hradecký biskup rovněž od roku 1992 pracoval ve vatikánském Státním sekretariátu, kde zažil třináct let pontifikátu polského papeže, byl také například členem delegace při obou jeho návštěvách v České republice (fotografie u článku je z cesty v roce 1997).

 

Do Říma na nedělní slavnost míří stovky českých poutníků, jejichž cestu organizuje poutní centrum hradeckého biskupství. Kromě biskupa Jana Vokála je doprovodí i pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a desítky kněží.


Pro české poutníky budou společně sloužit Mši svatou v pondělí 28. dubna v 17:00 v chrámě sv. Marcelina a Petra v ulici Merulana, který je titulárním kostelem kardinála Dominika Duky. Už od 16:15 se tam poutníci sejdou k modlitbě za národ.

 

Nedělní kanonizační Mši svatou bude od 9:50 živě přenášet Česká televize na programu ČT2 a také televize Noe.


Kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. 

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/aktuality/_draft_post/svato%C5%99e%C4%8Den%C3%AD.PNG

Johana Bronková

Papež František se rozhodl kanonizovat současně dva své předchůdce na Petrově stolci. V Janu XXIII. vidí pastýře s rysy venkovského faráře, kněze, který zná všechny své věřící a dokáže se o ně postarat. „Byl to mírný, pokorný člověk, kterému leželi na srdci chudí,“ řekl František, když poprvé promluvil o úmyslu současné kanonizace obou papežů. Svatý otec si váží svého předchůdce také proto, že neváhal svolat koncil a dokázal jít za inspirací Ducha svatého, bez ohledu na okolnosti a organizační obtíže. Není těžké spatřovat v tomto papeži vzor Františkových reformátorských úmyslů. Stejně jako Jan XXIII. cítí v srdci, že církev změny potřebuje. Nepřinesl si do Vatikánu hotový balík reforem. Podobně jako papež Roncalli naslouchá v srdci, kam jej Duch svatý povede.

Jan Pavel II. je podle Františka především vzorem misijního pojetí církve. „Je to velký misionář Církve, člověk, který nesl evangelium všude kam přišel. Kolik že to absolvoval cest? Byl zapáleným hlasatelem Božího slova celému světu. Sv. Pavel, člověk toho druhu,“ řekl papež, když vysvětloval význam očekávaných kanonizací. Jan Pavel II. inspiroval Františka rovněž hloubkou své modlitby. Jak sám vyprávěl po smrti polského papeže, přijel kdysi jako rektor jezuitského semináře na pouť do Říma a zúčastnil se modlitby růžence s Janem Pavlem II. Právě tehdy, při pohledu na usebraného klečícího papeže, pochopil hluboký smysl mariánské zbožnosti. Od té chvíle se modlí každý den celý růženec, vyprávěl ještě coby kardinál Bergoglio.

Podle organizátorů má mít kanonizace co nejskromnější ráz, odpovídající stylu Františkova pontifikátu. Projevit se to má například v užití beatifikačních portrétů na průčelí baziliky, neplánují se nové relikviáře, ba nejsou v plánu ani velké pastorační či připomínkové akce (vzpomeňme na vigílii v římském Cirku Maximu, kde před třemi lety vystoupila řada lidí se svědectvím o Janu Pavlu II. nebo o síle jeho přímluvné modlitby). Místo toho připravuje tentokrát římská diecéze už na úterý 22. dubna (v 20.30 hod) setkání mládeže v Lateránské bazilice. Samotné kanonizaci pak bude předcházet tak zvaná bílá noc modlitby. Po celou noc před kanonizací zůstanou otevřeny některé kostely v historickém centru Říma, kde bude možné pomodlit se a vyzpovídat. Většina z 11 kostelů počítá s italskými poutníky. Pouze kostel sv. Anežky na Piazza Navona je vyhrazen pro Poláky, teatinský kostel Sant´Andrea della Valle pro frankofonní poutníky a kostel sv. Anastasie pod Palatinem pro portugalsky mluvící poutníky. Kdo by dal přednost angličtině, může se vydat ke sv. Marku na Piazza Venezia. Španělsky bude možné se zpovídat v mateřském kostele jezuitů, v Il Gesù ( Kompletní seznam včetně adres na stránkách www.2papisanti.org). Poutníkům vyjde vstříc také římský magistrát. Zajistí celonoční provoz metra a autobusu číslo 64, který projíždí z hlavního nádraží Termini přes celé centrum k Vatikánu.

Odhady počtu poutníků se liší. Vatikán odmítá sdělovat prognózy a římská radnice se snaží počty vyšponovat, aby od vlády získala co největší subvence. Počítá se prý až s třemi miliony lidí. Město pro ně zajišťuje hygienické zázemí a rozestaví velké obrazovky na významných římských prostranstvích (před Andělským hradem, na Piazza Navona, na Piazza del Popolo, před Santa Maria Maggiore, na Fori Imperiali). Plánuje rozdat 4 miliony malých lahviček s vodou. K pořádkové službě vyhradí 4 200 policistů, kterým bude pomáhat 2 600 dobrovolníků civilní obrany.
Vatikán se snaží mírnit megalomanské fantazie. Ujišťuje, že všichni jsou vítáni, pro každého se najde místo. Upozorňuje nicméně, že na samotnou kanonizační slavnost se nevydávají žádné vstupenky a varuje před podvodníky.

Kanonizace se má stát velkou událostí také po technické stránce, z hlediska technologie přenosu. Díky spolupráci s firmou Sony a sítí Sky pořídí Vatikánské televizní centrum její záznam ve třech formátech současně: ve vysokém rozlišení HD, v trojrozměrném 3D a novátorském 4K Utra HD. Podle šéfa italské větvě SKY, Andrey Zapiy, to má být nejlepší trojrozměrný záznam události podobného rozsahu. Přenos do celého světa bude zajišťovat 9 satelitů, což je víc než při mistrovství světa ve fotbale nebo poslední olympiádě. Trojrozměrný přenos se bude kromě toho vysílat na živo v 500 kinosálech na světě. Mimo jiné v Sotto il Monte, v rodném městečku Jana XXIII., kde jej bude sledovat také někdejší sekretář papeže Roncalliho, devětadevadesátiletý kardinál Loris Capovilla.

Prozatím není známo, zda se kanonizace zúčastní také Benedikt XVI. Vatikánský mluvčí potvrdil, že pozvání dostal. Papež František už nejednou opakoval své přání, aby emeritní papež nezmizel ze života církve. Rozhodnout se však musí Benedikt sám. Snad se tak skutečně stane. Nejen proto, že byl hlavním spolupracovníkem Jana Pavla II. a spolutvůrcem jeho pontifikátu. Tváře papežů přítomných osobně i symbolicky by tak na náměstí Svatého Petra zosobnily různé cesty následování Krista, jako svědectví o šíři katolicity a mnohotvárných podobách svatosti.

Další podrobnosti najdete v hlavních světových jazycích na oficiálních stránkách kanonizace www.2papisanti.org


Fotky z osobního setkání s papežem Janem Pavlem II. v Castel Gandolfu při audienci na závěr letní mezinárodní evangelizační školy KE-KA-KO (kerygma, carisma, koinonia) pořádané Komunitou Jan Křtitel v roce 1995

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/aktuality/svatorecenijanaxxiiiajanapavlaii/Audience%20JP2_0001.jpg

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/aktuality/svatorecenijanaxxiiiajanapavlaii/Audience%20JP2_0002.jpg

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/aktuality/svatorecenijanaxxiiiajanapavlaii/Audience%20JP2_0003.jpgTV NOE - vysílání

U příležitosti nedělního svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. připravuje televize Noe mimořádné celodenní vysílání.

 

Papež František za přítomnosti svého předchůdce Benedikta XVI. zapíše v neděli 27. dubna do seznamu svatých dva velké hrdiny 20. století - Jana XXIII. a Jana Pavla II. Jedinečnou událost, které se v Římě zúčastní na tři miliony poutníků, bude podrobně sledovat také televize Noe, která pro tento den připravila mimořádné vysílání:

 

9.00 - 10.00: Studio SANCTORUMHost: P. Dr. Daniel Vícha, farář v Karviné

10.00 - 12.15: mše svatá z Vatikánu se svatořečením

12.15 - 13.25: Studio SANCTORUMHost: P. HELic. ThDr. Pavol Kollár, PhD., církevní historik

13.25 - 14.15: dokument "Revoluce Jana XXIII. Druhý vatikánský koncil"

14.15 - 15.30: Studio SANCTORUMHost: Ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu

15.30 - 16.15: dokument "Tajemství Jana Pavla II. Z Fatimy k pádu komunismu"

16.15- 17.30: Studio SANCTORUMHost: Mons. Dr. Jan Mráz, dlouholetý rektor Papežské koleje "Nepomucenum" v Římě, tč. farář u sv. Tomáše v Brně

17.30 - 18.05: dokument "Zázrak v Kostarice"

20.00 - 21.30: dokumentární film "Jan Pavel II. - hledal jsem vás"

 

Kromě toho jsou během celého dne připraveny krátké vzpomínky významných osobností české katolické církve na Jana XXIII. a Jana Pavla II. a telefonické pozdravy přímých účastníků svatořečení.

 

Všechna "Studia SANCTORUM" jsou kontaktní, proto v průběhu celé neděle budeme očekávat formou SMS a mailu vaše vzpomínky a dojmy na oba nové světce.